ARENA Reports 2006

Published Apr. 25, 2016 1:04 PM

Hvordan debatten om ratifiseringen av EUs grunnlov reflekterer ulike oppfatninger av EU

I ARENA Rapport 02/06 setter Even Westerveld fokus på hvordan debatten om ratifikasjonsprosedyre for EUs forfatningstraktat i Sverige avdekker ulike oppfatninger av EUs legitimitet

Published Apr. 25, 2016 1:04 PM

ARENA Report 01/06 edited by Erik O. Eriksen, Christian Joerges and Florian Rödl contains the proceedings from the CIDEL concluding conference "Law and Democracy in Europe's Post-National Constellation"