ARENA Reports 2001-2006

2006

 • 06/2: Even Westerveld: Sveriges eller svenskenes EU? Hvordan debatten om ratifiseringen av EUs grunnlov reflekterer ulike oppfatninger av EU
 • 06/1: Erik Oddvar Eriksen, Christian Joerges and Florian Rödl (eds): Law and Democracy in the Post-National Union

2005

 • 05/9: Camilla Myhre: Nettverksadministrative systemer i EU? En studie av det norske Post- og teletilsynet
 • 05/8: John Erik Fossum (ed.): Constitutional processes in Canada and the EU compared
 • 05/7: Espen D.H. Olsen: Mellom rettigheter, kultur og cosmopolis: En teoretisk og empirisk analyse av europeisering og statsborgerskap
 • 05/6: Marianne Takle: From Ethnos to Demos? Changes in German Policy on Immigration
 • 05/5: Ingvild Jenssen: The EU's minority policy and Europe's Roma: Cultural differentiation or cosmopolitan incorporation?
 • 05/4: Grete Berggård Feragen: Europeisering av norsk gasspolitikk
 • 05/3: Erik O. Eriksen, John Erik Fossum, Mattias Kumm and Agustín José Menéndez: The European Constitution: the Rubicon Crossed?
 • 05/2: Helene Sjursen (ed.): Enlargement in perspective
 • 05/1: Gitte Hyttel Nørgård: Mod et netværk-administrativt system i EU? Et studie af den danske IT og Telestyrelse

2004

 • 04/9: Agustín José Menéndez and Erik O. Eriksen (eds): Fundamental Rights through Discourse. On Robert Alexy's Legal Theory - European and Theoretical Perspectives
 • 04/8: Geir-Martin Blæss: EU og Habermas' diskursteoretiske demokratimodell. Et prosedyremessig rammeverk for et postnasjonalt demokrati?
 • 04/7: Veronika Witnes Karlson: EU - en normativ internasjonal aktør? En analyse av Russland i EUs utenrikspolitikk
 • 04/6: Frode Veggeland: Internasjonalisering og styring av matpolitikk. Institusjoners betydning for staters adferd og politikk
 • 04/5: Carlos Closa and John Erik Fossum (eds.) Deliberative Constitutional Politics in the EU
 • 04/4: Jan Kåre Melsæther: Valgt likegyldighet. Organiseringen av europapolitisk informasjon i Stortinget og Riksdagen
 • 04/3: Karen Pinholt: Influence through arguments? A study of the Commission's influence on the climate change negotiations
 • 04/2: Børge Romsloe: Mellom makt og argumentasjon: En analyse av småstater i EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • 04/1: Karen Fløistad: Fundamental Rights and the EEA Agreement

2003

 • 03/7: Øivind Støle: Europeanization in the Context of Enlargement. A Study of Hungarian Environmental Policy
 • 03/6: Geir Ove Kværk: Legitimering gjennom rettigheter? En studie av arbeidet med EUs Charter om grunnleggende rettigheter, og sivilsamfunnets bidrag til dette
 • 03/5: Martin Hauge Torbergsen: Executive Dominance in a Multi-level Polity. Europeanisation and Parliamentary Involvement in the Spanish Autonomous Communities
 • 03/4: Caroline Rugeldal: Identitetsbygging i EU - En studie av EUs symbolstrategi
 • 03/3: Elisabeth Hyllseth: Lovlig skatt eller ulovlig statsstøtte? En studie av norske myndigheters respons i konflikten med ESA om den norske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift
 • 03/2: Erik O. Eriksen, Christian Joerges and Jürgen Neyer (eds.): European Governance, Deliberation and the Quest for Democratisation
 • 03/1: Maria Hasselgård: Playing games with values of higher importance? Dealing with 'risk issues' in the Standing Committee on Foodstuffs

2002

 • 02/10: Thomas A. Malla: Nasjonalstat og region i den nye økonomien - En studie av hvordan betingelsene for politisk regulering av næringslivet i EU endres gjennom utbredelsen av markedet for elektronisk handel
 • 02/9: Anne Elizabeth Stie: Preconditions for Democracy: National Identity Versus Constitutional Patriotism - A Theoretical Analysis of the German Federal Constitutional Court's Maastricht Judgement
 • 02/8: Marianne Riddervold: Interesser, verdier eller rettigheter? - En analyse av danske posisjoner i EUs utvidelsesprosess
 • 02/7: Helene Sjursen (ed.): Enlargement and the Finalty of the EU
 • 02/6: Various Contributors: Democracy and European Governance - Towards a New Political Order in Europe? Proceedings from ARENA European Conference 2002
 • 02/5: Erik Oddvar Eriksen, John Erik Fossum and Agustin José Menéndez (eds): Constitution Making and Democratic Legitimacy
 • 02/4: Heidi Moen: Fører alle veger til Brussel? En studie av Vegdirektoratets tilpasning til EU og EØS-avtalen
 • 02/3: Trygve Ugland: Policy Re-Categorization and Integration – Europeanisation of Nordic Alcohol Control Policies
 • 02/2: Julie Wedege: Sosial rettferdighet og normativ legitimitet – En analyse av potensielle sosialpolitiske utviklinger i EU
 • 02/1: Øyvind Melhus Sjursen: To motpoler konvergerer – En analyse av britisk og tysk tilnærming til politi- og strafferettssamarbeidet i EU

2001

 • 01/7: Jarle Trondal: Administrative Integration Across Levels of Governance - Integration through Partisipation in EU-Committees
 • 01/6: Marthe Indset: Subsidiaritetsprinsippet i EU etter IGC-1996
 • 01/5: Liv Kjølseth: Konflikt eller samarbeid? En analyse av medlemsstatenes atferd under Agenda 2000-forhandlingene og det institusjonelle forhandlingssystemet i EU
 • 01/4: Various Contributors: Shaping the Union? Nordic Presidencies in the EU Proceedings from the ARENA Annual Conference 2000.
 • 01/3: Svein S. Andersen (ed): Institutional Approaches to the European Union - proceedings from an ARENA workshop
 • 01/2: Maria Martens: Europeisering gjennom overvåkning - En studie av ESAs opprettelse og virkemåte
 • 01/1: Inger Johanne Sand: Changes in the functions and the Relations of Law and Politics-Europeanization, Globalization and the Role of the New Technologies
Published Apr. 26, 2016 8:54 AM - Last modified Apr. 26, 2016 8:54 AM