ARENA Reports 1996-2000

2000

 • 00/8: Ulf Sverdrup: "Ambiguity and Adaptation-Europeanization of Administrative Institutions as Loosely Coupled Processes"
 • 00/7: Helene Sjursen (ed): "Redefining Security? Redefining the Role of The European Union in European Security Structures, Proceedings from an ARENA Workshop" (no longer available)
 • 00/6: Christian Henrik Bergh: "Implementering av EU-direktiv i Norge, Postdirektivet – Nasjonal tilpasning i forkant"
 • 00/5: Morten Dybesland: "Til felles nytte? Interesser og verdier bak nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid"
 • 00/4: Andreas Holm Bakke: "National Welfare and European Capitalism? The Attempt to Create a Common Market for Supplementary Pension"
 • 00/3: Ingeborg Kjærnli: "Ikke bare makt og nasjonale interesser? En analyse av EUs utvidelse ñstover i et integrasjonsteoretisk perspektiv"
 • 00/2: Jon Helge Andersen: "Fra atlantisk sikkerhet til europeisk usikkerhet? En studie av utenriksdepartementets og forsvarsdepartementets responser på endrede sikkerhetspolitiske rammebetingelser"
 • 00/1: Various contributors: "Nordic Contrasts. Norway, Finland and the EU. Proceedings from ARENA's Annual Conference 1999"

1999

 • 99/5: Elin Kristine Karlsson: "Babel i Brussel og Oslo? Flerspr¬kligheten i EU og respons i norske institusjoner."
 • 99/4: Frøydis Eldevik: "Liberalisering av gassmarkedet i Europa. EUs gassdirektiv av 1998."
 • 99/3: Theodor Barth and Magnus Enzell (eds): "Collective Identity and Citizenship in Europe. Fields of Access and Exclusion."
 • 99/2: Simen Bræin: "Europeisering som rettsliggjøring. EØS-avtalen, EU og det norske alkoholmonopolet"
 • 99/1: Various contributors: "Between Autonomy and Influence - Small states and the European Union". Proceedings from ARENA•s Annual Conference 1998

1998

 • 98/2: Heidi Olsen: "'Europeisering' av Universitetet: Fullt og helt - eller stykkevis og delt?"
 • 98/1: Kjetil Moen: "Fra monopol til konkurranse. EÿS, norsk legemiddelpolitikk og Norsk Medisinaldepot"

1997

 • 97/6: Benedicte Hoff: "Innsyn i endring? - En studie av offentlighetsprinsippet ved økt europeisk samarbeid"
 • 97/5: Jon Erik Dølvik: "Redrawing Boundaries of Solidarity ? ETUC, Social Dialogue and the Europeanisation of Trade Unions in the 1990s"
 • 97/4: Stig Eliassen & Pål Meland: "Nasjonal identitet i statsløse nasjoner. En sammenliknende studie av Skottland og Wales"
 • 97/3: Frode Veggeland: "Internasjonalisering og Nasjonale Reformforsøk. EU, GATT og endringsprosessene i Landbruksdepartementet og jordbrukssektoren."
 • 97/2: Vebjørn Dysvik: "The Road to Maastricht. Dynamic and Formative Forces in the EMU Process"
 • 97/1: Jon Erik Dølvik: "ETUC and Europeanisation of Trade Unionism in the 1990`s"

1996

 • 96/2: Tom Christensen: "Adapting to Processes of Europeanisation - A Study of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs"
 • 96/1: Various contributors: "Enlargement to the East". Proceedings from 'European Thresholds' - ARENA Conference Series
Published Apr. 26, 2016 8:54 AM - Last modified Apr. 26, 2016 8:54 AM