Publications - Page 8

Published Mar. 16, 2017 11:25 AM

Erle Inderhaug belyser EUs likestillingspolitikk gjennom en casestudie av den politiske prosessen knyttet til direktivforslaget for å forbedre kjønnsbalansen i bedriftsstyrer i denne rapporten.