Publications - Page 10

Published Nov. 21, 2016 2:06 PM

I introduksjonen til temanummeret diskuterer Helene Sjursen hvordan vi skal forstå utviklingen i EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid i lys av siste års interne og eksterne kriser.

Published Nov. 21, 2016 1:59 PM

I temanummerets artikkel 1 utvikler Helene Sjursen et analytisk rammeverk som gjør det mulig å analysere graden av integrasjon og samarbeid i EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske system.

Published Nov. 21, 2016 1:51 PM

Guri Rosén foretar en dybdestudie av Europaparlamentet og dets rolle i utenriks- og sikkerhetspolitikken i andre artikkel i temanummeret om EUs utenriks og sikkerhetspolitikk i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. 

Published Nov. 21, 2016 1:51 PM

Med artikkel 'Et spørsmål om legitimitet. Hvorfor Norge valgte EU foran NATO i kampen mot somaliske pirater' bidrar Marianne Riddervold med en analyse av mulige forklaringer på hvorfor den norske regjeringen besluttet å delta i EUs første maritime militære operasjon mot somaliske pirater i temanummeret om utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Published Nov. 17, 2016 5:22 PM

Marianne Riddervold and Jarle Trondal have published an article on the importance of newly established organisations. Their findings provide important lessons both for organisational theory and for the EU foreign policy literature.

Published Nov. 14, 2016 10:43 AM

In this article Johanna Strikwerda studies how the member states changed their position on the proposal of the first supranational policy in the Common Security and Defence Policy of the EU.

Published Oct. 24, 2016 9:42 AM

Mai’a K. Davis Cross has published a book review of Hylke Dijkstra's 'International organizations and military affairs' in the European Security journal. 

Published Oct. 24, 2016 8:21 AM

This ARENA report written by Veronica Thun analyses the European Commission's conceptualisation of EU citizenship.  

Published Oct. 17, 2016 2:37 PM

ARENA researcher Guri Rosén challenges the existing literature on the empowerment of the European Parliament in EU external trade policy in the newly published article in the Journal of European Public Policy. 

Published Oct. 17, 2016 11:00 AM

In the article 'The EU Global Strategy and diplomacy' Mai'a K. Davis Cross argues that diplomacy is one of the clear strengths of the EU Global Strategy. Cross specifically focuses on the implications for EU diplomacy in the strategy in this contribution to the Contemporary Security Policy journal. 

Published Sep. 19, 2016 1:49 PM

Mai'a K. Davis Cross is one of the editors of the special issue of the Journal of Common Market Studies devoted to understanding the EU's response to the crisis in Ukraine. To what extent has the Ukraine–Russia crisis served as a critical juncture and catalyst for shaping the EU's power?

Published Sep. 19, 2016 1:40 PM

Helene Sjursen and Guri Rosén have published an article in a special issue of the Journal of Common Market Studies, presenting how the EU member states managed to agree on a common response to the crisis in Ukraine.

Published Sep. 19, 2016 1:35 PM

In the concluding article of the special issue of the Journal of Common Market Studies editors Mai'a K. Davis Cross and Ireneusz Pawel Karolewski draw main conclusions on the EU's role in the Russia-Ukraine crisis. They present the main findings on the basis of the contributors' assessments to the special issue.

Published Sep. 12, 2016 3:12 PM

Morten Egeberg er en av forfatterne i boken Velkommen til statsvitenskap, der han bidrar med kapittelet ‘Politisk orden: Samfunnets viktigste bestanddel’.

Published Aug. 29, 2016 1:51 PM

In his article 'Norwegian Reflections on Brexit' in the Political Quarterly journal, John Erik Fossum draws parallels between Norway and the UK.