Europeisk integrasjon, offentlig forvaltning og statsvitenskapen

Jarle Trondal har publisert et essay i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, der han diskuterer hvordan kriser kan utfordre europeisk integrasjon og offentlig forvaltning.

Image may contain: Red, Product, Text, Font, Bottle.

Sammendrag

Essayet diskuterer hvordan kriser kan utfordre europeisk integrasjon og offentlig forvaltning. Spørsmålene essayet diskuterer er hvordan kriser kan bidra til å forme europeisk samarbeid, politisk-administrativ styring, og den statsvitenskapelige redskapskassen. Essayet drøfter europeisk integrasjon og det organisasjonsfaglige studiet av offentlig politikk og administrasjon, og retter fokus mot hvilke faglige muligheter koronakrisen kan gi statsvitenskapen. Et avsluttende avsnitt diskuterer hvordan organisasjonsfaget kan gjøre statsvitenskapen relevant gjennom bidrag til designtenkning.

Full info

Jarle Trondal
Europeisk integrasjon, offentlig forvaltning og statsvitenskapen. Refleksjoner i lys av koronakrisen

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, vol. 36(01), 2020, side 34-43
DOI: 10.18261.issn.1504-2936-2020-01-03

Published Sep. 21, 2020 1:18 PM - Last modified Jan. 26, 2022 4:17 PM