Hvorfor EU vil komme styrket ut av koronakrisen

Det hevdes ofte at EU er på sammenbruddets rand. Men stemmer det? Jarle Trondal og Marianne Riddervold (Høgskolen i Innlandet/NUPI) har publisert en artikkel i Samtiden om hvorfor EU vil komme styrket ut av koronakrisen.

Image may contain: Text, Font.

Sammendrag

Det siste tiåret har EU gått fra krise til krise. Disse krisene forsterker ofte hverandre og utgjør til sammen det som gjerne kalles EUs polykrise. Er EU på sammenbruddets rand? Riddervold og Trondal tror ikke det. Tvert imot mener de at EU vil komme ut av denne krisen mer integrert og samlet enn før. Og at dette også vil påvirke Norge.

Full info

Marianne Riddervold og Jarle Trondal
Hvorfor EU vil komme styrket ut av koronakrisen

Samtiden, vol. 128(02-03), 2020, s. 142-149
Lenke her.

 

Published Oct. 1, 2020 10:56 AM - Last modified Jan. 29, 2022 6:09 PM