Spesialnummer om EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk

I introduksjonen til temanummeret diskuterer Helene Sjursen hvordan vi skal forstå utviklingen i EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid i lys av siste års interne og eksterne kriser.

I temanummeret i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift setter ARENA-forskerne Sjursen, Rosén og Riddervold kritisk søkelys på EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hva kjennertegner samarbeidet? Hvor tett integrert er de, og hva sier dette oss om EU som politisk enhet? 

Full info

Helene Sjursen
Introduksjon til temanummer om EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. Integrasjon og samarbeid i Europa: EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk som kritisk case

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, årgang 32, nr. 4, 2016, s. 311–319

Published Nov. 21, 2016 2:06 PM - Last modified Feb. 1, 2022 12:03 PM