Integrasjon uten føderasjon

I temanummerets artikkel 1 utvikler Helene Sjursen et analytisk rammeverk som gjør det mulig å analysere graden av integrasjon og samarbeid i EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske system.

Sammendrag

EU er et politisk eksperiment som har som ambisjon å bryte med etablerte løsninger for organisering av internasjonal politikk. Et slikt eksperiment innebærer en mulighet for at fordelingen av makt og innflytelse endres, ikke bare mellom stater, men også mellom EU som organisasjon og medlemsstatene, og innad i den enkelte stat. Den Felles Utenriks-
og sikkerhetspolitikken (FUSP) oppfattes å stå i en særstilling innenfor dette systemet. Politikkfeltet betegnes som interguvernementalt fordi det er unndratt EUs ordinære beslutningsprosedyre hvor Rådet deler beslutningsmakt med Europaparlamentet. Men, hvor interguvernemental er egentlig utenriks- og sikkerhetspolitikken? Denne artikkelen etablerer et analytisk rammeverk som gjør det mulig å undersøke dette. Spørsmålet om hva som kjennetegner integrasjon og samarbeid i FUSP, har relevans ikke bare for europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk det er også en viktig test på graden av integrasjon i EU som helhet. Eventuelle endringer på dette politikkområdet har altså implikasjoner for betingelsene for politisk styring og demokrati i Europa.

Full info

Helene Sjursen
Integrasjon uten føderasjon: EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, årgang 32, nr. 4, 2016, s. 320–341

Published Nov. 21, 2016 1:59 PM - Last modified Feb. 1, 2022 12:03 PM