Politisk orden: samfunnets viktigste bestanddel

Morten Egeberg er en av forfatterne i boken Velkommen til statsvitenskap, der han bidrar med kapittelet ‘Politisk orden: Samfunnets viktigste bestanddel’.

Sammendrag

Heller enn å forenkle og sammenfatte arbeid som allerede er gjort, bringer Velkommen til statsvitenskap bidrag til pågående forskning. De 27 forfatterne henter sine temaer fra mange land og saksfelt. Målet er å gjøre alle som interesserer seg for politikk, enten du er student, forsker eller politisk engasjert, husvarme i statsvitenskap.

Alle sider ved politikken er med – fra dannelsen av politiske holdninger hos velgere til fremveksten av internasjonale institusjoner. I bokens syv deler lærer vi om (1) politisk orden, (2) politiske institusjoner, (3) velgere, partier og valg, (4) internasjonal politikk, (5) krig, (6) normative spørsmål og (7) aktuell politikk.

Kunnskap om politikk er viktig, for politiske beslutninger preger så godt som alt samfunnsliv. Denne boken byr på både samfunnskunnskap og kjennskap til hvordan man analyserer aktuell politikk og politisk historie. 

Full informasjon

‘Politisk orden: Samfunnets viktigste bestanddel’
Morten Egeberg

Velkommen til statsvitenskap, Raino Malnes (red.), Gyldendal Akademisk, 2016
ISBN/EAN: 9788205494718

Published Sep. 12, 2016 3:12 PM - Last modified Feb. 3, 2022 9:38 AM