Utfordringer for skandinavisk demokrati og statsvitenskap

Johan P. Olsen har kommentert kommentarene fra syv svenske statsvitere til hans artikkel om sammenhengen mellom politisk organisering og samfunnets kvalitet.

Johan P. Olsens artikkel Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre ble publisert i forrige utgave av Statsvetenskaplig tidskrift og var etterfulgt av syv kommentarer av svenske statsvitere. I siste nummer av tidsskriftet kommenterer Olsen kommentarene.

«Syv svenske kollegaer har presentert interessante utfordringer i forbindelse med min Westerståhl-forelesning om forholdet mellom det gode styresett og det gode samfunn. Det gjelder politisk praksis: om den skandinaviske styreformen i et nytt århundre vil utvikles slik at den bidrar til gode samfunn, eller om pågående endringer vil gjøre det vanskeligere for denne demokrati-modellen å stå frem som et internasjonalt forbilde. Det gjelder også statsvitenskapelig teori: om den politiske orden og politikkens bidrag til det gode samfunn og den relative forklaringskraften til politiske aktører, institusjoner og samfunnsprosesser.»

Full info

Johan P. Olsen
Utfordringer for skandinavisk demokrati og statsvitenskap

Statsvetenskaplig tidskrift, årgang 117, nr. 2, 2015, s. 281-299

Published July 27, 2015 1:49 PM - Last modified Jan. 26, 2022 1:13 PM