Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre

I siste nummer av Statsvetenskaplig tidskrift skriver Johan P. Olsen om sammenhengen mellom politisk organisering og samfunnets kvalitet. Artikkelen etterfølges av kommentarer av syv svenske statsvitere.

Johan P. Olsen har skrevet artikkelen med utgangspunkt i Jörgen Westerståhl Lecture som han holdt i Gøteborg i desember 2014. Han viser til Ambrogio Lorenzettis allegori fra slutten av 1330-tallet - det gode styresett og det dårlige styresett og dets virkninger på samfunnet - og spør om den kan bidra til en bedre forståelse av de politiske institusjonene og politikkens betydning for borgernes livskvalitet og samfunnsutviklingen.

Med utgangspunkt i boken Folkestyrets varige spenninger: Stortinget og den norske politiske selvforståelsen, belyser Olsen hvordan det norske styresettet er organisert, fungerer og endres i praksis, og hvordan det bidrar til samfunnsutviklingen. Som Lorenzetti gjør han et dypdykk i ett politisk system for å få et helhetsbilde. Samtidig går fremstillingen utover Lorenzettis øyeblikksbilde ved å analysere hvordan den politiske orden endres over tid, hvilken betydning eksplisitte reformer og erfaringsbasert læring spiller, og i hvilken grad det norske styresettet er bærekraftig og forberedt på nye handlingsbetingelser og utfordringer.

Artikkelen etterfølges av syv kommentarer av de svenske statsviterne Marcus Agnafors, Erik Amnå, Torbjörn Bergman, Magdalena Bexell, Ylva Stubbergaard, Elin Wihlborg og Björn von Sydow.

Full info

Johan P. Olsen
Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre

Statsvetenskaplig tidskrift, årgang 117, nr. 1, 2015, s. 5-29 

Published June 22, 2015 9:55 AM - Last modified Jan. 26, 2022 1:13 PM