Hva er EU godt for?

I en ny bok kaster Erik Oddvar Eriksen nytt lys over EU som idé og konstruksjon. Hva er EU godt for? identifiserer de normative forpliktelsene EU er tuftet på: menneskerettigheter, upartiskhet, demokrati og verdighet.

I kjølvannet av andre verdenskrig ble de europeiske landene knyttet sammen i et forpliktende samarbeid det nå er vanskelig å tre ut av. Den europeiske union (EU) er kommet for å bli. Hvordan ble dette mulig? Og hva er EU godt for?

Boka rekonstruerer den europeiske integrasjonsprosessen, samtidig som de normative forpliktelsene EU er tuftet på identifiseres: menneskerettigheter, upartiskhet, demokrati og verdighet. Målet har hele tiden vært et fredelig og forent Europa – et Europa uten ydmykelse. 

Med finanskrise og statsgjeld er imidlertid ydmykelsene tilbake. Dette skyldes eurosonens strukturfeil, ifølge forfatteren, nemlig at fellesskapet ikke har kompetanse og myndighet til å bestemme i sosiale og økonomiske saker. Nye integrasjonssteg er derfor nødvendig for å løse krisa og for å realisere Europas uinnfridde forpliktelse om solidaritet.

Hva er EU godt for? kaster nytt lys over EU som idé og konstruksjon og er uomgjengelig lesing for alle som er opptatt av den politiske utviklingen på det europeiske kontinentet.  

Full info

Hva er EU godt for?
Erik Oddvar Eriksen

Cappelen Damm Akademisk, 2015
ISBN: 9788202494506

Boken er en oversatt og revidert utgave av The Normativity of the European Union (Palgrave, 2014). Den er også utgitt på tysk som Die Normativität der Europäischen Union (Verlag Karl Alber, 2014).

Published Sep. 1, 2015 2:43 PM - Last modified Apr. 21, 2022 2:22 PM