Folkestyrets varige spenninger

I Folkestyrets varige spenninger analyserer Johan P. Olsen hvordan moderne demokratier kan forstås. Har Norge en politisk orden etter folkets ønske, og er vi forberedt på en ny tid?

Norge blir ansett som et velorganisert, velfungerende og stabilt demokrati der folket slutter opp om de politiske institusjonene. Tre store offentlige utredninger har imidlertid kommet med bekymringsmeldinger om demokratiets virkemåte og utvikling.

I «Folkestyrets varige spenninger» analyserer Johan P. Olsen hvordan dette paradokset, og moderne demokratier generelt kan forstås. Har Norge en politisk orden etter folkets ønske, og er vi forberedt på en ny tid? Oppmerksomheten blir rettet mot den politiske orden, som et arrangement av samvirkende styringsnivåer, institusjoner og kanaler for innflytelse. «Den store norske fortellingen» om det suverene folk, den suverene stat og det suverene parlament holdes opp mot at demokratisk politikk i praksis er organisert rundt varige spenninger og skiftende maktbalanser.

Boken henvender seg til alle som er opptatt av hvordan folkestyret virker og endres, og av sammenhenger mellom demokratisk teori og praksis.

Bla i boken

Full info

Folkestyrets varige spenninger: Stortinget og den norske politiske selvforståelsen
Johan P. Olsen

Universitetsforlaget, 2014
ISBN: 9788215023229

Published Jan. 27, 2014 3:42 PM - Last modified Apr. 21, 2022 2:22 PM