Norwegian version of this page

EU som sikkerhetspolitisk aktør

Partnerforum arrangerer et event med Helene Sjursen om EU som sikkerhetspolitisk aktør - perspektiver fra de nordiske landene.

EU har ofte blitt beskrevet som en økonomisk stormakt. Kan EU også bli en betydelig sikkerhetspolitisk aktør? Hva slags EU er i ferd med å vokse frem? Perspektiver fra de nordiske landene.

Danmark har vært blant skeptikerne til en tydelig sikkerhetspolitisk rolle for EU. Nå anbefaler den danske regjering at Danmark avskaffer sitt unntak fra EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk, og 1. juni i år holdes det folkeavstemning i Danmark om dette. 

Krigen i Ukraina har endret forventningene til EU. Unionen koordinerer ikke bare medlemslandenes nødhjelp. Også våpenassistansen koordineres av EU, og sanksjonene overfor Russland utformes gjennom EUs institusjoner. 

Hva er konsekvensene for den europeiske sikkerhetspolitiske arkitekturen når EU øker sin kompetanse også i sikkerhets- og forsvarspolitikken? Hva slags EU kan vi forvente vil vokse frem på lengre sikt? Hvilken rolle ønsker Norges nordiske partnere at EU skal spille i europeisk sikkerhetspolitikk? Og hva betyr dette for Norge og norsk politikk?

 More information and registration

Program:


08:00 Registrering og frokostservering

08:30 Velkommen ved Partnerforums sekretariat

Innlegg:

 • Er alt annerledes nå? EUs sikkerhetspolitikk etter invasjonen av Ukraina
  Helene Sjursen, professor ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo
 • Hvorfor vil den danske regjering ikke lenger ha unntak fra EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk?/Why does the Danish government want to abandon its opt-out from the EU’s security and defence policy?
  Ian Manners, professor Statsvetenskapliga institutionen, Universitetet i Lund, Sverige
 • European security from Finland’s perspective
  Katariina Mustasilta, The Finnish Institute of International Affairs

Kommentarer til innleggene:  

 • Eivind Vad Petersson, statssekretær Utenriksdepartementet
 • Ine Eriksen Søreide, leder Utenriks- og forsvarskomiteen, Stortinget

Panelsamtale med spørsmål ledet av Jan Erik Grindheim

10:30 Slutt

 

Published May 3, 2022 8:29 AM - Last modified May 16, 2022 8:37 AM