In the media - Page 8

Published Feb. 6, 2012 11:09 AM

John Erik Fossum diskuterte eurokrisa i spesialprogrammet "Temadag i P2: Europa i krise".

Published Jan. 19, 2012 10:00 AM

- EU vil i første omgang forsøke å løse konflikten ved hjelp av dialog, og heller benytte gulrøtter enn pisk. Dersom det ikke nytter, vil EU benytte sanksjoner for å tvinge Ungarn inn i folden, sier Erik O. Eriksen, professor ved Universitet i Oslo.