In the media - Page 7

Published Sep. 26, 2012 4:40 PM

I dag er det 40 år siden Norge sa «nei» til medlemskap i det som skulle bli EU. Men hva hvis vi hadde sagt «ja»? – Vi kunne ha fått en annen debatt enn den vi har i dag, sier John Erik Fossum.

Published Aug. 24, 2012 3:56 PM

Det har manglet tunge forskningsbidrag rundt betingelsene for utvikling av demokratisk styresett i en styringsstruktur med overnasjonale trekk, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Published Aug. 24, 2012 3:48 PM

I EU-debatten er det mye synsing og stor mangel på tunge forskningsbidrag, skriver Erik Oddvar Eriksen i Aftenposten.

Published June 29, 2012 10:20 AM

Den spanske krisen er viktig fordi den viser de komplekse dynamikkene i Europas krise, skriver Agustín José Menéndez i Morgenbladet.

Published June 22, 2012 10:37 AM

– Klokken er fem på tolv. Statslederne er nødt til å bli enige om noen løsninger på toppmøtet neste uke, sier Erik Oddvar Eriksen i Morgenbladet.

Published June 7, 2012 3:36 PM

Situasjonen i Eurosonen utvikler seg fra dårlig til verre. Nå er også Spania på konkursens rand, kommenterer Erik O. Eriksen i VG.

Published June 1, 2012 2:52 PM

Nye generasjoner historikere og samfunnsforskere gir oss andre fortolkninger og alternative ideer om viktig og uviktig i det tyvende århundre, skriver Cathrine Holst i Morgenbladet.

Published May 29, 2012 11:58 AM

- Det SSB presenterer, er egentlig ikke noe annet enn en påpekning av at så lenge vi i gjennomsnitt bruker mer penger enn vi får inn i skatter og avgifter, så er ikke økonomien bærekraftig på sikt. Det er ikke akkurat noen revolusjonerende innsikt, skriver Christer Gulbrandsen.

Published May 8, 2012 10:56 AM

– For dem som ønsker et mer sosialt rettferdig Europa må valget av Hollande være en gledens dag. Han vil neppe gjøre alvor av kravet om å reforhandle EUs finanspakke, men vil prøve å sukre pillen ved å få på plass flere arbeidsmarkedstiltak og andre vekststimulanser. Det kan være et nyttig korrektiv til den ensidige innstramningslinjen som Angela Merkel har stått for, sier Erik Oddvar Eriksen.

Published May 8, 2012 10:50 AM

Om ingen av partiene greier å danne en regjering og det blir lyst ut nyvalg, blir trolig anti-EU-klimaet enda sterkere, tror forsker Asimina Michailidou ved ARENA.

Publisert 28. mars 2012 15:07

Då ein rapport om Noreg sin tilknyting til det europeiske forskingsområdet blei presentert til kunnskapsminister Kristin Halvorsen i går, uttrykte professor og leiar for forskingssenteret ARENA ved UiO, Erik Oddvar Eriksen støtte til rådet til regjeringa om å halda fram med dagens tilknytingsform til EUs forskingsprogram.

Published Mar. 26, 2012 8:49 AM

Ekspertene selv mener de bidrar til bedre beslutninger. Lurer de seg selv – og oss?, skriver Cathrine Holst i Morgenbladet.

Published Mar. 14, 2012 10:39 AM

Den norske sosiologen Cathrine Holst peker på at det er mange kjente forklaringer på inntektsforskjellene mellom kvinner og menn i Norge: høyere deltidsandel blant kvinner, flere kvinner jobber i offentlig sektor, det er flest menn i lederposisjoner, og typiske kvinneyrker betales lavere enn typiske mannsyrker.

Published Mar. 14, 2012 10:33 AM

- Den økonomiske situasjonen i Hellas vil i tiden fremover bare bli verre og verre for en del familier. Når det ikke er jobber å oppdrive, vil flere og flere grekere søke lykken i utlandet, sier Asimina Michailidou til e24.

Published Feb. 16, 2012 9:52 AM

- Det vil bli en forverret resesjon i Hellas fordi de nye sparetiltakene ikke stimulerer til økonomisk vekst og økt kjøpekraft blant grekerne. Basisvarer som melk, brød og bleier koster like mye i Hellas som i Norge, og folk har rett og slett ikke råd til å brødfø familien, sier Asimina Michailidou til Dagsavisen.