In the media - Page 6

Published Dec. 9, 2013 11:48 AM

Europeere fra kriserammede hjemland har store forhåpninger når de kommer til Norge for å jobbe. Men de får problemer når de skal navigere byråkratiet.

Published Nov. 15, 2013 12:13 PM

EU er bra for britene, viser første rapport om maktforholdet mellom London og Brussel. Resultatet av to års utredning kan bli et dobbelt dilemma for David Cameron, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Published Oct. 11, 2013 10:25 AM

En handelsavtale mellom USA og EU betyr ikke nødvendigvis at håpet om et multilateralt regelverk er dødt, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet. Norske aktører har tatt til orde for at Norge bør inngå en lignende handelsavtale med USA.

Published Sep. 11, 2013 12:06 PM

Løftet fra både Høyre og Arbeiderpartiet om å føre en aktiv Europa-politikk hopper bukk over det grunnleggende problemet i Norges tilknytning til EU, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Published Aug. 6, 2013 11:45 AM

EU vakler videre i arbeidet med å utvikle en felles forsvarspolitikk, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Published June 14, 2013 12:25 PM

Utenriksministeren sauser sammen begreper når han ønsker å utfordre skillet mellom altruisme og egeninteresse, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Published June 11, 2013 1:28 PM

Helene Sjursen i debatt med utenriksminister Espen Barth Eide i Dagsnytt atten 10. juni 2013. 

Published May 31, 2013 9:18 AM

Den store debatten om norsk utenrikspolitikk skulle aldri vært ledet av staten selv, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Published Apr. 30, 2013 1:21 PM

Tonen i EU skjerpes mot EØS-avtalen. Norge har lite å forhandle med, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Published Apr. 29, 2013 4:26 PM

Den europeiske krisa handler om klasse, ikke om nasjon, skriver Agustín José Menéndez i Klassekampen.

Published Apr. 29, 2013 4:14 PM

USAs finanskrise rammet Europa hardt på grunn av feilslått politikk gjennom 30 år, skriver Agustín José Menéndez i Morgenbladet.

Published Mar. 18, 2013 10:41 AM

Beppe Grillos valgseier kan være bra for Europa, skriver Agustín José Menéndez på aftenposten.no.

Published Mar. 4, 2013 3:39 PM

Vi må ha mer åpen debatt om utenriks- og sikkerhetspolitikken, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Published Jan. 18, 2013 10:10 AM

USA mener Storbritannia må holde seg i EU-folden, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Published Dec. 17, 2012 2:02 PM

– EU går mot en deling i to ulike enheter. Landene i euro-sonen vil gå mer i retning av en føderasjon, mens det vil oppstå en ytre sone i EU som står stille, sier Ian Cooper til Mandag Morgen.

Published Dec. 11, 2012 10:27 AM

– EU har gjort utenrikspolitikk til innenrikspolitikk og har gradvis lagt flere områder under felles styring, sa Helene Sjursen om fredsprisen til EU på NRK P1s Her og nå 10. desember.

Published Dec. 11, 2012 10:17 AM

Marianne Riddervold kommenterte fredsprisen på Dagsnytt atten 10. desember.

Published Dec. 7, 2012 2:42 PM

Nobelkomiteen mener tydeligvis det. Hva mener verdens fremste Europa-forskere?, skriver Morgenbladet.

Published Dec. 6, 2012 12:10 PM

Rune Slagstad er forsker og professor, men samtidig og hele tiden offentlig intellektuell. Dobbeltløpet preger alt han skriver, skriver Cathrine Holst i Morgenbladet.

Published Nov. 30, 2012 4:26 PM

- Vi synes det er mange gode argumenter for å gi EU fredsprisen. Det er uomtvistelig at EU har bidratt til fred i Europa. Det er historieløst å hevde noe annet, sier Erik Oddvar Eriksen til Aftenposten.

Published Nov. 16, 2012 10:49 AM

Stortingsmelding nr. 5 om EØS og Norges andre avtaler med EU har hittil gått ubemerket hen, skriver Helene Sjursen.

Published Nov. 15, 2012 11:08 AM

Fagbevegelsen mobiliserte i går til massive protester mot kuttene i Europa. Det kan demme opp for ekstreme bevegelser, tror forsker Erik Oddvar Eriksen ved ARENA.

Published Nov. 8, 2012 3:15 PM

Avslaget på SFF-søknaden fra ARENA resulterte i krass kritikk mot Forskningsrådet fra en av de internasjonale ekspertene som vurderte den. – Vi kjenner oss ikke igjen, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i NFR.

Published Oct. 18, 2012 9:24 AM

Europaforsker Helene Sjursen er enig med Nobelkomiteen i at EU i stor grad er et politisk prosjekt som har lyktes i å gjøre tidligere fiender til partnere.

Published Sep. 28, 2012 11:50 AM

Den felles utenriks­politikken i EU omfatter stadig mer, selv om landene hevder at de styrer dette feltet selv, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.