In the media - Page 5

Published Feb. 27, 2014 1:42 PM

Bent Sofus Tranøy, gjesteforsker ved ARENA, stiller i en kronikk i Østlendingen 25. februar 2014 spørsmålet om hvorvidt Norge burde følge eksempelet fra andre europeiske land, og kutte i velferdstilbud.

Published Feb. 25, 2014 10:31 PM

At sveitserne stemte for å begrense innvandringen fra EU-land, møtes med så stor motstand også innad i Sveits at det kan bli omkamp, tror Erik Oddvar Eriksen.

Published Feb. 25, 2014 10:12 PM

I en anmeldelse av boken Det norske paradoks i Bokmagasinet til Klassekampen, oppsummerer Jo Stein Moen at boken er «et verdifullt bidrag til den evige diskusjonen om Norge og EU».

Published Feb. 18, 2014 11:29 AM

Kvalitetsreformen er unik i europeisk sammenheng, sier Åse Gornitzka i et intervju med Forskerforum. Mens kvalitetsreformen handlet mest om utdanning, var resten av Europa opptatt av toppforskning.

Published Feb. 18, 2014 11:12 AM

En reform er som en organisme, og over ti år vil den bevege seg, sier Åse Gornitzka i et intervju med Forskerforum.

Published Feb. 7, 2014 10:31 AM

Den institusjonelle arkitekturen i EU åpner opp for at stater integreres stykkevis og delt, og ikke som enhetlige størrelser, skriver Morten Egeberg og Jarle Trondal i en kronikk i Aftenposten.

Published Feb. 3, 2014 10:52 AM

Mens vi feirer Grunnloven, glemmer vi at den i praksis er satt til side gjennom vår tilknytning til EU, skriver redaktør Erling Rimehaug i Vårt Land og viser til ARENAs grunnlovsprosjekt.

Published Jan. 24, 2014 11:42 AM

Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen er en av de største truslene mot demokratiet, mener Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum ved ARENA, og blir gjengitt i flere aviser.

Published Jan. 24, 2014 11:36 AM

- EU-systemet i seg selv er en ny «måte å få demokrati og rettigheter i samklang igjen». Men Norges tilknytning til EU, gjennom EØS-avtalen, er både grunnlovsstridig og undergraver demokratiet, ifølge Europa-forskere fra Universitetet i Oslo, skriver Kureren.

Published Jan. 24, 2014 10:52 AM

Vår spesielle tilknytning til EU er en av de største truslene mot norsk demokrati i dag, mener forskere. Hele tre fjerdedeler av EUs lover gjelder automatisk oss.

Published Jan. 23, 2014 9:13 AM

Europa har historisk vært preget av svært liten folkevandring, sier John Erik Fossum i et intervju med Vårt Land. Sammenlignet med USA har EU fortsatt en veldig lav mobilitet.

Published Jan. 10, 2014 3:59 PM

Den greske økonomien er ikke på bedringens vei, sier Asimina Michailidou i et intervju med Dagsavisen. Hellas overtok formannskapet i EU i januar 2014.

Published Jan. 9, 2014 2:31 PM

Norge har gått i integrasjonsfella, som for tiden ikke har noen utgang, skriver Erik O. Eriksen i Dagens Næringsliv. Både utveien gjennom EU-medlemsskap og gjennom oppsigelse av EØS-avtalen og andre avtaler er sperret.

Published Dec. 12, 2013 3:16 PM

Det haster å komme til enighet mellom Hellas og troikaen. Det er vanskelig for Hellas å utøve EU-formannskap med konflikt over seg, sier Erik Oddvar Eriksen i et intervju med Nationen.

Published Dec. 12, 2013 3:11 PM

«Euroflyktningene» som kommer til Norge forlater ofte en jobb i hjemlandet, viser ny forskning. Lønnen er nemlig så lav at man ikke kan leve av den.