In the media - Page 4

Eurotower
Published June 30, 2014 1:37 PM

Morten Egeberg og Jarle Trondal skriver i Stat & Styring at norske direktorater og tilsyn har direkte samarbeid med EU-kommisjonen og EU-byråer, i likhet med hva som er tilfellet for tilsvarende forvaltningsorganer i EUs medlemsland.

Published June 11, 2014 4:16 PM

Erik Oddvar Eriksen uttaler seg i Klassekampen omkring valgresultatet for EU-parlamentet sist uke.

Published June 11, 2014 3:54 PM

Guri Rosén ble intervjuet av Nationen 24.mai, omkring den nye maktfordelingen etter EU-parlamentsvalget.

Radio Nova-logo
Published June 11, 2014 1:48 PM

Guri Rosén var 30.mai invitert til å gjeste programmet Opplysningen 99,3 ved Oslo Studentradio, Radio Nova.

EU-parlamentet
Published June 11, 2014 1:31 PM

Erik Oddvar Eriksen ved Arena Senter for europaforskning forklarer protestvalget delvis med misnøye fra mange som er rammet av økonomisk krise de siste årene.

EU-flagg
Published June 11, 2014 1:11 PM

Dette er svært dramatisk og sender sjokkbølger gjennom hele verdensdelen vår, sier Erik Oddvar Eriksen til VG 26. mai.

Published June 11, 2014 1:02 PM

Erik Oddvar Eriksen uttaler til Dagsavisen 27. mai at EU trenger bli større, sterkere og langt mer handlekraftig.

Published June 11, 2014 12:53 PM

Bart Bes ble 23. mai intervjuet omkring det forestående EU-parlamentsvalget av NRK Nyheter.

Asimina Michailidou
Published June 11, 2014 12:38 PM

Asimina Michailidou var 22. mai invitert til å kommentere EU-skeptiske partiers inntog i EU-parlamentet.

Published June 4, 2014 10:55 AM

Vil de EU-skeptiske partiene egentlig utgjøre en forskjell for EUs politikk? spør Guri Rosén i en kronikk på NRK ytring.

Published May 16, 2014 1:43 PM

Vi feirer vår suverenitet, men glemmer at det i økende grad er EUs grunnlov som gjelder i Norge, skriver Erik Oddvar Eriksen i en kronikk i BT.

Published May 16, 2014 10:20 AM

De politiske partiene og Europaparlamentet lykkes ikke i å kjøre fram viktige politiske saker for velgerne eller i å synliggjøre at de har fått mer makt i EU, sier Helene Sjursen i et intervju med Dagsnytt atten.

Published May 12, 2014 9:44 AM

John Erik Fossum og Erik Oddvar Eriksen bidro begge til NRK TVs maratonsending «1814 på 24 timer» som ble sendt i helgen.

Published May 2, 2014 2:59 PM

Helene Sjursen ble intervjuet i Søndagsavisa på NRK 30. mars om fremveksten av nasjonalistiske partier i forkant av valget til Europaparlamentet.

Published May 2, 2014 2:44 PM

Erik Oddvar Eriksen var gjest i programmet Historietimen på NRK P1+ søndag 13. april. Her snakket han om forholdet mellom Norge, Grunnloven og det europeiske samarbeidet siden 1950-tallet.

Published Apr. 29, 2014 2:13 PM

I en anmeldelse av Johan P. Olsens «Folkestyrets varige spenninger» i Morgenbladet, skriver Henrik Thune at boken er en «vesentlig utgivelse stilt opp mot alt det grunnlovsjubileet retorisk sett hevdes å handle om».

Published Apr. 2, 2014 1:19 PM

Uviktiggjøring av kvinnedagen er historieløst og ignorant, sier Cathrine Holst til trondheimstudentenes nettavis.

Published Mar. 19, 2014 2:32 PM

De færreste er motstandere av at likestillingspolitikk skal være basert på kunnskap og forskning. Men vil folk flest ha den politikken forskerne anbefaler? Cathrine Holst skriver om skjæringspunktet mellom demokrati og ekspertise i siste nummer av Fett.

Published Mar. 14, 2014 11:55 AM

Helene Sjursen og Guri Rosén er intervjuet i Dagsavisen om forhandlingene om en politisk løsning mellom EU og Russland om Ukraina.

Published Mar. 14, 2014 11:50 AM

I forhold til temaets betydning må man si at vi i Norge har få fagmiljøer - og generelt utviser lærestedene for liten interesse for EU og europaspørsmål, sier John Erik Fossum i et intervju med Juristkontakt.

Published Mar. 14, 2014 10:21 AM

Saken om reservasjonsrett ser ut til å samle på tvers. Det er viktig, sier Cathrine Holst i et intervju med Tønsbergs Blad i anledning kvinnedagen.

Published Mar. 10, 2014 4:32 PM

I jubileumsåret for grunnloven slenger Europa-forskere hansken i bakken, skriver redaktør Per Anders Madsen i Aftenposten og viser blant annet til to ferske bøker fra ARENA.

Published Mar. 10, 2014 4:07 PM

EØS-avtalen er en økonomisk suksess, men en demokratisk katastrofe, sier Erik Oddvar Eriksen i Dagens Næringslivs lørdagsmagasin.

Published Mar. 7, 2014 1:17 PM

Uniforum skriver om Europaminister Helgesens tale under ARENA-forelesningen 2014.

Published Mar. 3, 2014 12:28 PM

Vi mangler både prinsipielle demokratidebatter og klare politiske alternativer i Norge i dag, sier Johan P. Olsen i et intervju med Klassekampen.