In the media - Page 3

Published Nov. 11, 2014 1:41 PM

– Norges befolkning er i ferd med å bli annenrangs i Europa, sier Erik Oddvar Eriksen. ABC Nyheter rapporterer fra grunnlovskonferansen på Blindern 4. november.

Published Nov. 11, 2014 1:41 PM

Novembergrunnloven av 1814 førte Norge inn i union med Sverige. Men unionen var utovervendt, og betydde i realiteten ikke å mye. Forholdet dagens Norge har til EU har derimot en rekke innenrikspolitiske konsekvenser, skriver Erik Oddvar Eriksen i en kronikk i VG.

Published Oct. 1, 2014 2:38 PM

Nytt Norsk Tidsskrift feirer 30-årsdag i 2014. Sosiolog Cathrine Holst tok over som redaktør i 2010 etter Rune Slagstad, og mener tidsskriftet balanserer godt mellom akademiske krav og popularisering av artiklene.

Stemmeavgivning
Published Sep. 19, 2014 12:12 PM

Verken Storbritannia eller Skottland blir det samme etter folkeavstemningen, sier Erik Oddvar Eriksen til E24.no mens stemmeavgivningen pågikk torsdag kveld.

Kvinne foran tavle.
Published Sep. 10, 2014 10:51 AM

Cathrine Holst og Øyvind Østerud ble 16. mai intervjuet av Klassekampen. Tema for intervjuet var at Norge i økende grad styres av en elite. Cathrine Holst mener vi trenger ekspertene.

Published Sep. 10, 2014 10:21 AM

Cathrine Holst har deltatt i nomineringen, og kommenterer, når Morgenbladet nå har kåret "de beste av de beste" innen Norske Offentlige Utredninger.

Published Sep. 9, 2014 3:04 PM

Det blir nok aldri all makt i denne sal i Europaparlamentet, men det som nå skal skje i Brussel er et stort skritt mot mer demokrati i EU, sier Erik Oddvar Eriksen til Stavanger Aftenblad.

bilde av euro
Published Sep. 9, 2014 11:20 AM

Det er ikke noen gullalder av nasjonal suverenitet og stabile internasjonale forhold å vende tilbake til i Europa, skriver Erik Oddvar Eriksen i en kronikk i Dagbladet.

Atomium, Brussel.
Published Aug. 28, 2014 10:00 AM

Jarle Trondal uttaler til Ukesavisen Ledelse at vi på sikt kan få en svekkelse av norske politikeres myndighet til å definere hvordan EU-regler skal tolkes. Dette utfordrer den parlamentariske styringskjeden.

Jean-Claude Juncker
Published Aug. 21, 2014 9:49 AM

Erik Oddvar Eriksen kommenterer til Dagsavisen 24. juni at det er en seier for demokratiet i EU dersom Jean-Claude Juncker vinner frem.

Bent Sofus Tranøy
Published Aug. 20, 2014 4:25 PM

Bent Sofus Tranøy kommenterer under Klassekampens meningsseksjon Adair Turners observasjoner og innsikter med tanke på finanskrise, markeds- og arbeidsutvikling.

Published Aug. 20, 2014 3:44 PM

Jens Stoltenberg overtar et Nato der medlemmene har kuttet kraftig i forsvarsbudsjettene de siste årene. Helene Sjursen kommenterer bruk av politiske virkemidler i Ukraina.

Published Aug. 20, 2014 3:23 PM

Kampen om norsk EU-medlemskap har splittet partier og familier gjennom femti år. Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum kommenterer i forbindelse med Dagbladets artikkelserie om Mitrokhin-arkivet.