In the media

Published June 28, 2016 2:42 PM

– Det var ikkje heilt uventa at fleirtalet av folket røysta for å melda Storbritannia ut av EU, seier senterleiar Erik Oddvar Eriksen til Uniforum.

Published Jan. 4, 2016 3:41 PM

– Bare EU har rekkevidde – og institusjonell utrustning – til å håndtere europeiske problemer. Der er store politiske og økonomiske gevinster i å samarbeide om løsninger, sier Erik Oddvar Eriksen til e24.no.

Published Nov. 27, 2015 9:08 AM

En løsning på flyktningkrisen vil med all sannsynlighet finnes innenfor Schengen-systemet uten at fri bevegelse blir ofret på innvandringsskepsisens alter, skriver Espen D.H. Olsen.

Published Nov. 20, 2015 9:05 AM

Espen D.H. Olsen tror ikke Schengen-avtalen står for fall, men at den kan bli reforhandlet og at yttergrensene styrkes.

Published Nov. 19, 2015 1:23 PM

Rent formelt har medlemsstatene hendene både på ratt og brems i EUs utenrikspolitikk. Virkeligheten er imidlertid blitt stadig mer kompleks og vil få konsekvenser for Norge, sier Marianne Riddervold og Guri Rosén til Ukeavisen Ledelse.

Published Nov. 13, 2015 2:07 PM

Norske forskningsmiljøer er blant de beste i Europa på forskning om EU, skriver Forskningsrådet og viser blant annet til GLOBUS-prosjektet som starter opp ved ARENA over nyttår.

Published Oct. 1, 2015 10:10 AM

Norsk utenrikspolitikk styres av en grunnleggende frykt for uenighet, mer enn av konsensus, skriver Helene Sjursen i Klassekampen.

Published Sep. 24, 2015 10:46 AM

EUs flertallsvedtak om fordeling av flyktninger representerer et vannskille i EU-sammenheng, sier Erik Oddvar Eriksen til Aftenposten.

Published Sep. 15, 2015 9:37 AM

– Vi vil få et mer kosmopolitisk samfunn med mer åpenhet og toleranse. Forskningen viser at dette allerede er i ferd med å skje, sier Erik Oddvar Eriksen i et intervju.

Published Aug. 18, 2015 10:44 AM

EØS-avtalen er en konstitusjonell katastrofe, sier Eriksen til Dagens Næringsliv. - Vår forskning viser imidlertid at den sveitsiske modellen vil gi akkurat samme effekt.