In the media

Published May 26, 2017 1:57 PM

En kan lure på hvor mye kommisjonen har lært av den økonomiske krisa de senere årene, sier Asimina Michailidou til Dag og Tid.

Published July 4, 2016 2:51 PM

– Brexit viser trolig at britene ikke vet sitt eget beste. Øyriket påfører EU det største nederlaget noensinne, sier Jarle Trondal.

Published June 28, 2016 2:42 PM

– Det var ikkje heilt uventa at fleirtalet av folket røysta for å melda Storbritannia ut av EU, seier senterleiar Erik Oddvar Eriksen til Uniforum.

faksimile, Vårt Land
Published May 13, 2016 10:25 AM

– Det er en reell mulighet at britene stemmer ja til å forlate EU, sier John Erik Fossum til Vårt Land. 

Published Mar. 7, 2016 9:55 AM

Vi ser en egoistisk maktpolitikk av verste sort i mange land, og det er en reell fare for at samholdet kan bryte sammen, sier Erik Oddvar Eriksen i et intervju med Aftenposten.

Published Mar. 2, 2016 9:42 AM

Det er selvsagt en fare for at Schengen-samarbeidet kan kollapse, men det avhenger i første rekke av hvordan politikerne handler, sier Erik Oddvar Eriksen til VG.

Published Mar. 2, 2016 9:37 AM

Det er urovekkende at et hemmelig UD-notat om flyktningkrisen fremmer Norges interesser uten å ta hensyn til menneskerettigheter, mener Erik Oddvar Eriksen.

Published Feb. 23, 2016 10:23 AM

Erik Oddvar Eriksen kommenterer mulighetene for Storbritannia ved en utmelding av EU.

Published Jan. 29, 2016 8:41 AM

Espen D. H. Olsen tror ikke Schengen-avtalen kollapser, men at man finner en løsning innenfor det nåværende systemet.

Published Jan. 19, 2016 8:44 AM

Erik Oddvar Eriksen sier til NRK at Norge bryter med Schengen-avtalen når den midlertidige grensekontrollen opprettholdes. 

Published Jan. 4, 2016 3:41 PM

– Bare EU har rekkevidde – og institusjonell utrustning – til å håndtere europeiske problemer. Der er store politiske og økonomiske gevinster i å samarbeide om løsninger, sier Erik Oddvar Eriksen til e24.no.

Published Dec. 15, 2015 3:17 PM

Schengen-medlemmet Norge kan bli mer EU-medlem enn Danmark, sier Erik Oddvar Eriksen til Ukeavisen Ledelse.

Published Dec. 11, 2015 10:37 AM

– Kven skal ha makta i Europa om ikkje EU? Tyskland? spør Erik Oddvar Eriksen i Dag og Tid.

Published Nov. 27, 2015 9:08 AM

En løsning på flyktningkrisen vil med all sannsynlighet finnes innenfor Schengen-systemet uten at fri bevegelse blir ofret på innvandringsskepsisens alter, skriver Espen D.H. Olsen.

Published Nov. 20, 2015 9:05 AM

Espen D.H. Olsen tror ikke Schengen-avtalen står for fall, men at den kan bli reforhandlet og at yttergrensene styrkes.

Published Nov. 19, 2015 1:23 PM

Rent formelt har medlemsstatene hendene både på ratt og brems i EUs utenrikspolitikk. Virkeligheten er imidlertid blitt stadig mer kompleks og vil få konsekvenser for Norge, sier Marianne Riddervold og Guri Rosén til Ukeavisen Ledelse.

Published Nov. 13, 2015 2:07 PM

Norske forskningsmiljøer er blant de beste i Europa på forskning om EU, skriver Forskningsrådet og viser blant annet til GLOBUS-prosjektet som starter opp ved ARENA over nyttår.

Published Oct. 9, 2015 9:52 AM

Regjeringen har lovet en aktiv europapolitikk for å påvirke EUs organer på et tidlig stadium. Det er stort sett retorikk, mener Jarle Trondal. Norges kontakt med EU foregår i hovedsak på direktoratnivå.

Published Oct. 1, 2015 10:10 AM

Norsk utenrikspolitikk styres av en grunnleggende frykt for uenighet, mer enn av konsensus, skriver Helene Sjursen i Klassekampen.

Published Sep. 24, 2015 10:46 AM

EUs flertallsvedtak om fordeling av flyktninger representerer et vannskille i EU-sammenheng, sier Erik Oddvar Eriksen til Aftenposten.

Published Sep. 15, 2015 9:37 AM

– Vi vil få et mer kosmopolitisk samfunn med mer åpenhet og toleranse. Forskningen viser at dette allerede er i ferd med å skje, sier Erik Oddvar Eriksen i et intervju.

Published Sep. 11, 2015 10:36 AM

– Det er ikke Tyskland som skulle tatt imot alle disse flyktningene. Det er EU sitt ansvar, sier Erik Oddvar Eriksen til Dagbladet.

Published Aug. 18, 2015 10:44 AM

EØS-avtalen er en konstitusjonell katastrofe, sier Eriksen til Dagens Næringsliv. - Vår forskning viser imidlertid at den sveitsiske modellen vil gi akkurat samme effekt.

Published June 26, 2015 12:00 PM

Gjentatte forhandlinger skaper mye usikkerhet og svekker folks tillit til det politiske systemet, sier Asimina Michailidou til Dagens Næringsliv.

Published June 26, 2015 11:02 AM

- Det er en katastrofe hvis Hellas skulle gå konkurs og ramle ut av Euroen, uttaler Erik Oddvar Eriksen til e24.no.