Webpages tagged with «constitutional change»

Published Nov. 9, 2010 10:52 AM

Hva er drivkreftene bak konstitusjonell endring, og hvordan plasserer norsk grunnlovsdebatt og manglende reform seg i et europeisk perspektiv? Denne artikkelen gir en vurdering av disse spørsmålene, med grunnlag i observasjonen at Norge ofte har ligget etter europeiske kolleger i konstitusjonell reform.

This paper discusses Norwegian constitutional reform (or the lack thereof) in a comparative European context, questioning why and to what extent Norway has been lagging behind European colleagues in reforming the constitution. The paper is in Norwegian.

ARENA Working Paper 13/2002 (html)

Johan P. Olsen