Webpages tagged with «administrativ integrasjon»

Published Sep. 25, 2018 11:53 AM

Denne studien i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift til Jarle Trondal og Nadja Kühn er basert på en studie av norske departementstjenestemenns EU-arbeid gjennom to 10-år.