Nettsider med emneord «Legitimitet»

Publisert 1. sep. 2017 11:58
Publisert 2. aug. 2017 11:15
Publisert 17. jan. 2017 10:32

En rekke kriser har skapt nye legitimitetsutfordringer for EU. Har EUs svar på disse krisene vært legitime? Tjue europeiske partnere vil ta for seg disse spørsmålene i PhD-nettverket PLATO, som koordineres av ARENA.

Publisert 19. sep. 2016 14:29
Publisert 30. juli 2010 09:44
Publisert 29. juli 2010 15:30
Publisert 29. juli 2010 15:28
Publisert 28. juli 2010 09:40