English version of this page

Sommerskole i komparative metoder (OSS)

Postadresse Postboks 1084 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Moltke Moes vei 31
Eilert Sundts hus
blokk B
0851 OSLO
Stedkode 170020

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Nordland, Jenny Konsulent jenny.nordland@psykologi.uio.no
Vaboen, Nora Eikeland Student norei@student.sv.uio.no