Nettsider med emneord «valg»

Publisert 12. nov. 2019 15:59

Dette er din mulighet til å påvirke det som skjer på din arbeidsplassen vår.  Fakultetsstyret er det øverste organet ved SV-fakultetet.

Publisert 22. okt. 2019 15:21

ISS will hold elections to the Department Board in the fall of 2019. E-voting will take place 18 -22 November. 

Publisert 15. okt. 2019 12:40

Høsten 2019 skal det velges nytt instituttstyre for perioden 2020 - 2023. E-valg avholdes 18.-22. november 2019. 

Publisert 4. sep. 2019 11:20

Dette er din mulighet til å påvirke det som skjer på din arbeidsplassen vår.  Instituttstyret er instituttets øverste organ og fatter beslutninger vedrørende strategi- og planarbeid, budsjett, samt i tilsettingssaker.

Publisert 24. nov. 2015 16:26

Dette er din mulighet til å påvirke det som skjer på din arbeidsplassen vår.  Fakultetsstyret er det øverste organet ved SV-fakultetet.

Publisert 23. nov. 2015 19:51

Dette er din mulighet til å påvirke det som skjer på din arbeidsplassen vår.  Fakultetsstyret er det øverste organet ved SV-fakultetet.

Publisert 11. sep. 2015 13:35

Professor Nils-Henrik von der Fehr og professor Ingjerd Hoëm er foreslått av valgkomiteen som nytt dekanat ved SV 2016-2019.

Publisert 11. sep. 2015 13:35

Professor Nils-Henrik von der Fehr og professor Ingjerd Hoëm er foreslått av valgkomiteen som nytt dekanat ved SV 2016-2019.

Publisert 24. mai 2015 15:13

Høsten 2019 skal det velges ny dekan og prodekan ved fakultetet.

Publisert 13. jan. 2015 12:33

Hva er forskjellen på valgt eller tilsatt dekan? Her finner du informasjon om prosedyreforskjellene.

Publisert 23. sep. 2010 12:15
Publisert 21. sep. 2010 13:22