Nettsider med emneord «valg»

Publisert 26. nov. 2020 17:39

In the Autumn of 2020, a new board representative will be elected for the group of fixed-term academic staff for 2021.

Publisert 26. nov. 2020 16:47

Høsten 2020 skal det velges ny styrerepresentant for gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte for 2021. 

Publisert 26. nov. 2020 16:46

Høsten 2019 skal det velges nytt instituttstyre for perioden 2020 - 2023. E-valg avholdes 18.-22. november 2019. 

Publisert 22. okt. 2019 15:21

ISS will hold elections to the Department Board in the fall of 2019. E-voting will take place 18 -22 November. 

Publisert 4. sep. 2019 11:20

Dette er din mulighet til å påvirke det som skjer på din arbeidsplassen vår.  Instituttstyret er instituttets øverste organ og fatter beslutninger vedrørende strategi- og planarbeid, budsjett, samt i tilsettingssaker.

Publisert 24. nov. 2015 16:26

Dette er din mulighet til å påvirke det som skjer på din arbeidsplassen vår.  Fakultetsstyret er det øverste organet ved SV-fakultetet.

Publisert 23. nov. 2015 19:51

Dette er din mulighet til å påvirke det som skjer på din arbeidsplassen vår.  Fakultetsstyret er det øverste organet ved SV-fakultetet.

Anne julie semb, Tore Nilssen og Trine Waktaar poserer foran eilert sundts hus
Publisert 24. mai 2015 15:13

Dekan Anne Julie Semb og prodekan Tore Nilssen ble valgt som nytt dekanat for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2023. De har utnevnt Trine Waaktaar som visedekan for undervisning.

Publisert 13. jan. 2015 12:33

Hva er forskjellen på valgt eller ansatt dekan? Her finner du informasjon om prosedyreforskjellene.

Publisert 23. sep. 2010 12:15
Publisert 21. sep. 2010 13:22