Nettsider med emneord «urbefolkninger»

Mennesker og hunder på rural vei
Publisert 15. juni 2020 09:17

Martine Greek ville finne ut hvordan nyliberalismen lykkes med å få folk til å tru på ei bedre framtid. Etter tolv måneders feltarbeid på ei innlandsøy i Chile, disputerer hun med avhandling om håp, fattigdom og statssubsidierte solcellepaneler.

Publisert 20. sep. 2010 11:04
Publisert 21. jan. 2021 09:43