Nettsider med emneord «ungdom»

Publisert 24. sep. 2019 13:49
Skål
Publisert 17. aug. 2015 12:56

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og skal belyse bruken av alkohol i Norge, gjennom en rekke ulike metodiske innfallsvinkler og datasett. Vi vil belyse drikkemønstre og spesielt den norske «fylleatferden» («binge drinking»).