Personer med emneord «teknologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasvik, Ole Ph.d.-kandidat ojj@toi.no Sosialpsykologi, Teknologi
Amundsen, Marie marie.amundsen@iakh.uio.no Gull, teknologi, håndverk, materiell kultur,  landskapsbruk,  eldre jernalder, romertid, folkevandringstid
Berg-Hansen, Inger Marie Førsteamanuensis +47 22851913 +47 41688955 (mob) i.m.berg-hansen@khm.uio.no Arkeologi, Steinalder, Steinteknologi, Teknologi, Materiell kultur, Steinalderregistrering, Landskapsarkeologi, Natur og samfunn, Hunter-gatherers
Blixt, Line line.blixt@medisin.uio.no Evidensbasert praksis, Teknologi, Kommunikasjon, Fysioterapi
Coman, Alina +47 22850668 +47 92665137 alina.coman@medisin.uio.no Etikk, kvalitative metoder, Psykisk helse, Teknologi, kulturstudier
Isungset, Martin Arstad Postdoktor +47 22855290 m.a.isungset@sosgeo.uio.no Sosial ulikhet, Arv og miljø, Teknologi, Adferdsgenetikk
Jacobsen, Eirik Stipendiat +4747275646 eirik.jacobsen@imv.uio.no Populærmusikk, Musikk og medier, Sjangerutvikling, Teknologi, Musikk og kulturforståelse
Kjus, Yngvar Førsteamanuensis +47-92084733 yngvar.kjus@imv.uio.no Populærmusikk, Musikkmedier, Musikkbransje, Mediert opplevelse, Teknologi, Kulturpolitikk
Koxvold, Lucia Uchermann Prosjektleder +47 22851956 +47 91645803 (mob) 91645803 l.u.koxvold@khm.uio.no Eldre og yngre steinalder, råstoff, Arkeologi, teknologi
Medaas, Christian Peter Stipendiat +47 98648652 (mob) c.p.medaas@sai.uio.no Miljø, Materiell kultur, bærekraft, Teknologi
Oppegaard, Sigurd Martin Nordli Stipendiat +47 47369727 (mob) s.m.n.oppegaard@sosgeo.uio.no Sosiologi, Arbeidsliv, Politisk økonomi, Teknologi, Sosiologisk teori, Velferdsstat
Post-Melbye, Julian Robert Rådgiver +47 22859901 j.r.post-melbye@khm.uio.no Jernalder, Jernvinne, Fangst, Teknologi, Høyfjell
Rudningen , Gudrun Ph.d.-kandidat 90889793 (mob) rugu@oslomet.no Arbeidsliv, Materiell kultur, Teknologi