Nettsider med emneord «sosiologi»

Publisert 24. jan. 2021 13:00
Publisert 15. juni 2016 08:48

Er du en mannlig innvandrer og gifter deg med en kvinne fra et annet land enn ditt eget, øker sjansen for jobb og høy inntekt. Det gjelder uansett om kvinnen du gifter deg med er norsk eller ikke.

Publisert 21. okt. 2014 16:27
Publisert 4. mai 2015 10:39
Publisert 18. okt. 2017 15:50
Publisert 5. mai 2020 08:35
Publisert 18. aug. 2015 08:44
Publisert 19. juni 2017 10:04
Publisert 4. mai 2020 14:33
Publisert 25. jan. 2021 16:21
Publisert 15. sep. 2021 15:24
Publisert 19. nov. 2020 08:25
Publisert 4. sep. 2015 15:26
Publisert 11. mars 2016 15:47
Publisert 6. nov. 2018 08:31
Publisert 14. jan. 2019 13:35
Publisert 15. jan. 2020 14:30
Publisert 15. jan. 2020 14:22
Publisert 12. jan. 2021 09:43
Publisert 23. sep. 2010 10:12

Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv

Redaktører: Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa

ISBN 978-82-7935-278-5

1. utg. 2009. 230 s. Kr 335,-

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet

Anne Lise Ellingsæter

Det overordnede spørsmålet i denne boken er: I hvilken grad, og på hvilke måter forandrer den fremvoksende postindustrielle økonomien lønnsarbeidets tidsdimensjoner? Og hvordan påvirker det befolkningens livsløp, hverdagsliv og velferd? 

Publisert 7. mars 2011 13:56
Publisert 3. mai 2021 13:22
Publisert 1. okt. 2010 10:30
Publisert 1. okt. 2010 09:35