Nettsider med emneord «sosiologi»

Publisert 24. jan. 2021 13:00
Publisert 15. juni 2016 08:48

Er du en mannlig innvandrer og gifter deg med en kvinne fra et annet land enn ditt eget, øker sjansen for jobb og høy inntekt. Det gjelder uansett om kvinnen du gifter deg med er norsk eller ikke.

Publisert 7. mars 2011 13:56
Publisert 23. sep. 2010 10:12

Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv

Redaktører: Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa

ISBN 978-82-7935-278-5

1. utg. 2009. 230 s. Kr 335,-

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet

Anne Lise Ellingsæter

Det overordnede spørsmålet i denne boken er: I hvilken grad, og på hvilke måter forandrer den fremvoksende postindustrielle økonomien lønnsarbeidets tidsdimensjoner? Og hvordan påvirker det befolkningens livsløp, hverdagsliv og velferd? 

Publisert 1. okt. 2010 08:36
Publisert 1. okt. 2010 09:47
Publisert 4. okt. 2010 09:12
Publisert 8. des. 2010 13:57
Publisert 4. mai 2015 10:39
Publisert 4. mai 2020 14:33
Publisert 19. juni 2017 10:04
Publisert 5. mai 2020 08:35
Publisert 4. mai 2020 14:33
Publisert 25. jan. 2021 16:21
Publisert 4. okt. 2010 12:42
Publisert 4. okt. 2010 12:54
Publisert 18. aug. 2015 08:44
Publisert 4. sep. 2015 15:26
Publisert 3. okt. 2010 19:09
Publisert 8. okt. 2013 08:34
Publisert 21. okt. 2014 16:27
Publisert 6. juni 2016 09:58
Publisert 18. okt. 2017 15:50
Publisert 14. jan. 2019 13:35