Nettsider med emneord «sosiologi»

Publisert 24. jan. 2021 13:00
Publisert 7. mars 2011 13:56
Publisert 4. okt. 2010 08:45
Publisert 15. juni 2016 08:48

Er du en mannlig innvandrer og gifter deg med en kvinne fra et annet land enn ditt eget, øker sjansen for jobb og høy inntekt. Det gjelder uansett om kvinnen du gifter deg med er norsk eller ikke.

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv

Redaktører: Gunn Elisabeth Birkelund og Arne Mastekaasa

ISBN 978-82-7935-278-5

1. utg. 2009. 230 s. Kr 335,-

Publisert 23. sep. 2010 10:12

Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet

Anne Lise Ellingsæter

Det overordnede spørsmålet i denne boken er: I hvilken grad, og på hvilke måter forandrer den fremvoksende postindustrielle økonomien lønnsarbeidets tidsdimensjoner? Og hvordan påvirker det befolkningens livsløp, hverdagsliv og velferd? 

Publisert 4. okt. 2010 10:56
Publisert 4. okt. 2010 11:59
Publisert 4. okt. 2010 11:53
Publisert 4. okt. 2010 12:27
Publisert 4. okt. 2010 12:48
Publisert 1. okt. 2010 10:30
Publisert 1. okt. 2010 09:35
Publisert 1. okt. 2010 12:40
Publisert 3. okt. 2010 18:57
Publisert 3. okt. 2010 19:43
Publisert 3. okt. 2010 20:20
Publisert 4. okt. 2010 08:41
Publisert 10. okt. 2014 09:24
Publisert 1. okt. 2010 08:36
Publisert 1. okt. 2010 09:47
Publisert 1. okt. 2010 14:25
Publisert 4. okt. 2010 09:12
Publisert 8. des. 2010 13:57
Publisert 21. okt. 2014 16:27