Nettsider med emneord «sosial deltaking»

schematic city map
Publisert 13. mai 2013 14:42

Analyse av geografisk fordeling av sosiale fenomener ved bruk av GIS. Hovedfokus ligger segregasjon etter bosted, kriminalitet, flyttemønster, og avstander mellom slektningers bosted.