Personer med emneord «mikrobiologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Dudman, Susanne Førsteamanuensis susannmg@medisin.uio.no Virologi, virology, mikrobiologi
Edvardsen, Bente Professor +47 22857038 +47 47031602 (mob) bente.edvardsen@ibv.uio.no Biologi, Havforskning, Mikrobiologi, Økologi, Mikroalger, Giftige alger, Marin Biodiversitet, livsvitenskap - life science, Natur- og biomangfold
Enersen, Morten Førsteamanuensis 22840316 48110546 morten.enersen@odont.uio.no Mikrobiologi, periodontitt, tannimplantater, biofilm, bioinformatikk, Mikrobiell diagnostikk, 16S rRNA sekvensering
Giertsen, Elin elin.giertsen@odont.uio.no Biofilm, Kliniske studier, Plakk, Mikrobiologi, Probiotika
Gjøen, Tor Professor +47 22844943 +47 95163161 (mob) tor.gjoen@farmasi.uio.no Cellebiologi, Mikrobiologi, Virus, Laks, Immunologi, Vaksine, Antiinfektiva, Molekylærbiologi, Lipider, Genekspresjon
Granerud, Beathe Kiland Stipendiat b.k.granerud@medisin.uio.no mikrobiologi, SARS-CoV-2, NGS
Hegna, Ida Kristin Professor emeritus +47-95096830 i.k.hegna@farmasi.uio.no Livsvitenskap - life science, Mikrobiologi, Molekylærbiologi, AFM
Junges, Roger Førsteamanuensis +47 22840340 roger.junges@odont.uio.no Mikrobiologi, immunologi, molekylærbiologi, genetisk kompetanse, signalering, patogener, normal flora, molekylær mikrobiologi, Biofilm, antibiotikaresistens, odontologi, tannhelsedeterminanter, antibiotika
Kolstø, Anne-Brit a.b.kolsto@farmasi.uio.no Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science
Kristensen, Tom Professor emeritus Biokjemi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Genteknologi
Kristoffersen, Anne Karin Senioringeniør +47 22840279 a.k.kristoffersen@odont.uio.no 16S rRNA sekvensering, Mikrobiell diagnostikk, Proteinrensing, DNA-isolering, Signaltransduksjon, Mikrobiologi, Biofilm
Lönn-Stensrud, Jessica Seksjonsleder +47 90850391 (mob) jessica.lonn-stensrud@ub.uio.no Undervisning, Ledelse, Bibliotek, Mikrobiologi, Bakterier, Antibiotikaresistens, Formidling, Kompetanseutvikling, Akademisk skriving, Kildebruk, Kunnskapsbygging, Odontologisk bibliotek
Nissen-Meyer, Jon jon.nissen-meyer@ibv.uio.no Biokjemi, Mikrobiologi, Proteinstruktur
Petersen, Fernanda Cristina Professor +47 22840312 +47 91186028 (mob) f.c.petersen@odont.uio.no mikrobiologi, streptokokker, genetisk kompetanse, biofilm, signalering, normal flora, patogener
Schumacher, Trond Kristian 91147203 t.k.schumacher@ibv.uio.no Evolusjonsbiologi, Mykologi, Mikrobiologi, Botanikk, Etnobotanikk, Toksikologi, Livsvitenskap
Smith, Veronika Forsker +47 90105444 (mob) veronika.smith@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Molekylærbiologi
Winther-Larsen, Hanne Cecilie Professor +47 22857011 h.c.winther-larsen@farmasi.uio.no Livsvitenskap, Mikrobiologi, Dynamisk genomikk, Vibrio cholerae, Francisella, Yersinia ruckeri, Patogener, Piscirickettsia salmonis Virulens, Kolera, Intracellulære bakterier, Ekstracellulære vesikler, Antimikrobiell resistens
Zandi, Homan Universitetslektor +47 22852382 homan.zandi@odont.uio.no 16S rRNA sekvensering, Mikrobiologi, Biofilm
Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47 22854789 +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Antibiotikaresistens, Evolusjon, Biofilm, Genomer, DNA sekvensering, Bioinformatikk, Livsvitenskap, Life Science, Molekylærbiologi, Bioteknologi, Biologi, Matforgiftning