Nettsider med emneord «makt»

Forsiden av Essays i sosiologi, svart skrift med beige bakgrunn og en illustrasjon av et menneske med hånden på haken. 
Publisert 10. mai 2022 16:02

Magne Paalgard Flemmen gjestet nylig Cappelens upopulære podcast. Anledningen var utgivelsen av en samling av tekster skrevet av den kontroversielle sosiologen C. Wright Mills. 

Publisert 28. feb. 2014 14:12
Publisert 17. jan. 2012 10:44
Publisert 19. aug. 2011 13:23

Sara Alejandra Manzanares Monteranalyserer i denne boken religiøse, organisasjonsmessige og nære slektskapsbånd hos urbefolkningsgruppen Wixarika (Huichol) i Vest-Mexico.

Publisert 20. sep. 2010 11:05