Nettsider med emneord «levekår»

Publisert 4. apr. 2022 15:54
schematic city map
Publisert 13. mai 2013 14:42

Analyse av geografisk fordeling av sosiale fenomener ved bruk av GIS. Hovedfokus ligger segregasjon etter bosted, kriminalitet, flyttemønster, og avstander mellom slektningers bosted.