Personer med emneord «ledelse»

Navn Telefon E-post Emneord
Anderson, Astrid Seksjonsleder +47 22857170 +47 99250434 (mob) astrid.anderson@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse, Undervisning, Sosialantropologi, Papua Ny-Guinea, Melanesia
Anker-Nilssen, Morten Seksjonssjef +47 95270406 morten.anker-nilssen@admin.uio.no Ledelse, Park
Appelqvist, Åke Underdirektør +47 97529236 (mob) ake.appelqvist@admin.uio.no Renhold, Ledelse, Park, Byggteknikk, Bygningsdrift, Resultatansvarlig, Fellestjenester
Baardseth, Nina Avdelingsleder +47 91545220 (mob) nina.baardseth@admin.uio.no Kopiering, Trykking, Layout, design, Ledelse, Reprosentralen
Backsæther, Stig Rune Avdelingsleder +47 22857536 +47 95194063 (mob) s.r.backsather@admin.uio.no Beredskap, Sikkerhet, Vakt og alarm, Ledelse
Bakkevold, Malena Seksjonssjef +47 22856279 +47-95750533 malena.bakkevold@admin.uio.no Ledelse, Ekstern finansiering, Internasjonalt samarbeid, The Guild
Bergeli, Tommy Avdelingsleder +47 22857081 +47 90825008 (mob) tommy.bergeli@admin.uio.no Ledelse, Eiendomstjenester, Servicetorget
Borge, Knut Seksjonssjef +47 22852519 +47 91844208 (mob) knut.borge@usit.uio.no IT-tjenester, Ledelse, Databaser, Applikasjonsdrift, Katalogtjenester
Bredal, Ruben Konsulent rubenbre@student.uv.uio.no Arrangementer, Lektorprogrammet, Ledelse, VIST, QUINT, Grafisk design
Brundtland, Bernt Seksjonssjef +47 22854496 +47 91878816 (mob) bernt.brundtland@hf.uio.no Økonomistyring, IT-støtte til forskning, HMS, Personalledelse, IT-tjenester, Ledelse
Bævre, Linn Avdelingsleder +47-22845327 +47-91855211 (mob) linn.bavre@medisin.uio.no Administrasjon, Ledelse, Tilrettelegging, Økonomistyring, Forskerstøtte MED
Caesar, Ellen Johanne Avdelingsdirektør +47 22856064 +47 92423393 (mob) e.j.caesar@admin.uio.no Ledelse, Virksomhetsstyring, Økonomistyring, Strategi, Analyse
Couchaux, Nicolas Økonomisjef +47 45888573 nicolas.couchaux@admin.uio.no Ledelse, Økonomi, Budsjett, Økonomistyring, Eiendomsavdelingen
Davidsen, Liv-Marit Seniorrådgiver +47 22840133 +47 97470812 (mob) l.m.davidsen@usit.uio.no Ledelse
Davies, Kari Marie Pound Underdirektør +47 22854243 k.m.p.davies@sv.uio.no Ledelse
Duckert, Fanny Professor emeritus +47-22845609 +47-91541841 (mob) fanny.duckert@psykologi.uio.no Sosialpsykologi, Helsepsykologi, Ledelse, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Dyrset, Kathe Seksjonssjef +47 46925365 kathe.dyrset@admin.uio.no Ledelse, Renhold
Ekström, Cecilia Leiar +47-22844244 +47 40642136 (mob) cecilia.ekstrom@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse
Elgvin, Johannes Seksjonsleder +47-22841170 +47-92260799 (mob) johannes.elgvin@sv.uio.no Ledelse, Forskning, Kommunikasjon
Engen, Grete Avdelingsleder +47 95041489 +47 95041489 (mob) grete.engen@admin.uio.no Ledelse, Renhold
Eriksen, Tomm Gruppeleder +47 22840177 +47 92861986 (mob) tomm.eriksen@usit.uio.no Web, Vortex, Nettsider, Interaksjonsdesign, Brukergrensesnitt, Ledelse
Escobar Bustamante, Miguel Avdelingsleder +47 22859479 +47 90824081 (mob) m.e.bustamante@admin.uio.no Renhold, Renholdsoperatør, Ledelse
Fjeld, Hans Kristian Seksjonssjef +47 22854343 +47 93264903 (mob) h.k.fjeld@usit.uio.no Ledelse, Prosjektledelse, Systemutvikling, Cerebrum, Integrasjoner
Frich, Jan Professor jan.frich@medisin.uio.no Ledelse, Helsetjenester, Utdanning, Nevrologiske sykdommer
Grasmo-Wendler, Unn-Hilde Fakultetsdirektør +47 22845305 +4797483184 (mob) u.h.grasmo-wendler@medisin.uio.no Ledelse
Greaker, Rune Avdelingsleder +47 99168479 (mob) rune.greaker@admin.uio.no Ledelse, Bygningsdrift
Grimstad, Gudleik Fakultetsdirektør +47 22856265 +47 90687347 (mob) gudleik.grimstad@sv.uio.no Ledelse
Grønli, Ann-Liz Johansen Avdelingsleder +47 95772117 a.l.j.gronli@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Haakstad, Eirik Seksjonssjef +47 22859331 +47 95701101 (mob) eirik.haakstad@jus.uio.no Ledelse, Organisasjonsutvikling, HR-system, Valg, Fakultetsstyret
Heggen, Kristin Margrete Professor +47-22845376 k.m.heggen@medisin.uio.no Ledelse
Hellesøe, Steffen Seksjonssjef +47 95841237 (mob) steffen.hellesoe@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Hjelmesæth , Ida Administrativ leder +47-22858701 +47-97571833 ida.hjelmesath@arena.uio.no Ledelse, Forskningsadministrasjon, Personalledelse, Rekruttering, Økonomistyring, Budsjett, Rapportering, Årsplan
Hoel, Britt Amundsen Assisterende eiendomsdirektør +47-91368921 (mob) b.a.hoel@admin.uio.no Ledelse, Eiendomsforvaltning, Økonomistyring, Strategi, Innkjøp, Personal, Kommunikasjon
Høkeli, Atle Seksjonssjef +47-95107100 atle.hokeli@admin.uio.no Ledelse, Eiendomsforvaltning, Internhusleie
Jansen, Ken Avdelingsleder +47 22855793 +47 91178980 (mob) ken.jansen@admin.uio.no Ledelse, Bygningsdrift
Johannessen, Leif Johnny Underdirektør +47 91555072 (mob) l.j.johannessen@admin.uio.no Ledelse, Strategi, Utredning, Eiendomsutvikling, Forvaltningsplaner
Kjekshus, Lars Erik Professor +47 22850530 +47 928 38 918 l.e.kjekshus@sosgeo.uio.no Organisasjon-arbeid-ledelse, Institusjonell teori, Organisasjonsteori, Offentlig politikk og administrasjon, Ledelse
Kjelsvik, Ingrid Kontorsjef +47 22840531 ingrid.kjelsvik@ncmm.uio.no Ledelse, Strategi, Økonomistyring, HMS, Forskerstøtte MED
Kjos, Bård Fakultetsdirektør +47 22858240 +47 91897458 (mob) bard.kjos@uv.uio.no Strategi, Ledelse
Kleiva, Karina Administrativ leder +47-22 85 68 27 +47 97 10 64 89 (mob) karina.kleiva@ilos.uio.no Ledelse, Økonomistyring, Personalledelse
Knutsen, Unni Seksjonsleiar +47-22855673 +47-95777978 (mob) unni.knutsen@ub.uio.no Bibliotek, Katalogisering, Klassifikasjon, Bibliografisk arbeid, Metadata, Mapping, Ledelse
Langtvet, Anette Seksjonssjef +47 22850585 +47-91819967 anette.langtvet@medisin.uio.no Ledelse, Økonomistyring, Økonomi, Ekstern finansiering, Rekruttering, Personaladministrasjon, Forskerstøtte MED, FANE-HELSAM
Linberg, Pål Seksjonssjef +47 22858609 +47 92429852 (mob) pal.linberg@admin.uio.no Ledelse
Lomell, Lars Seksjonssjef +47 22840703 +4792290101 (mob) 92290101 lars.lomell@link.uio.no ledelse, strategi, økonomistyring, prosjektstøtte, personal, forskningsformidling, kunnskapskanalen, digitale læringsomgivelser, audio-visuell formidling, undervisning, organisasjonsutvikling, læringsmiljø.
Låtun, Ann-Christine Alderin Seksjonssjef +47 22856241 +47 95199391 (mob) a.c.a.latun@admin.uio.no Fravær, Ledelse, Honorar, Refusjon, Reise, Lønn
Mardal, Lill Rasmussen Underdirektør +47 22840033 +47 46616053 (mob) l.r.mardal@usit.uio.no Ledelse
Melhuus, Åsne Avdelingsleder +47 95111307 (mob) asne.melhuus@admin.uio.no Innkjøp, Anskaffelser, Eiendomsavdelingen, Ledelse, Bestillingssystemet
Mjørlund, Lise Paulsrud Seniorrådgiver +47 22845668 +47 90252584 (mob) l.p.mjorlund@admin.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Taler, Kronikker, Koordinering, Ledelse
Mosling, Stina Seksjonssjef +47 22859577 +47 93201514 (mob) stina.mosling@medisin.uio.no Rekruttering, organisasjonsutvikling, arbeidsmiljøutvikling, medarbeiderundersøkelser, Arbeidsrett, HR regelverk, HR-administration, Ansettelser, strategiutvikling, endring, omstilling, Ledelse, medbestemmelse, Likestilling, mangfold
Munthe-Kaas, Erik Underdirektør +47 99206503 (mob) erik.munthe-kaas@admin.uio.no Prosjektledelse, Ledelse, Økonomistyring, Byggesaker
Nebb, Hilde Irene Visedekan for innovasjon og internasjonalisering +47-22845308 +47-41552925 (mob) h.i.nebb@medisin.uio.no Ledelse, Molekylær ernæring, Næringsstoffer, Metabolisme, energibalanse, Livsstilssykdommer, Diabetes og hormoner, Livsvitenskap
Nilsen, Anne-Gunn Thyrum Seksjonssjef +47 22845044 22845077 a.g.t.nilsen@medisin.uio.no Ledelse, Administrativ ledelse, Utdanning, Studieadministrasjon
Nordby, Marianne Avdelingsleder +47 22856233 +47 91690769 (mob) marianne.nordby@admin.uio.no Ledelse, Sykefravær, Foreldrepermisjon, NAV-refusjoner
Nordstrøm, Bjørn Avdelingsleder +47 93043093 bjorn.nordstrom@admin.uio.no Bygningsdrift, Ledelse
Oftedal, Lars IT-direktør +47 22852520 +47 95029973 (mob) lars.oftedal@usit.uio.no Ledelse
Olofsson, Maria Seksjonssjef +47 22850689 maria.olofsson@medisin.uio.no Ledelse, Strategi, Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Forskerstøtte MED
Olsen, Rune Gruppeleder +47 22852924 +47 40214714 (mob) rune.olsen@usit.uio.no Ledelse, Prosjektledelse, Drift, Brukerstøtte, Brukeradministrasjon, Ticketsystem, Request Tracker, RT, RPA, Robot Process Automation
Os, Ingrid Professor emeritus +47 93023337 (mob) ingrid.os@medisin.uio.no Ledelse
Robøle, Anita Seksjonssjef +47 22845849 +4799011171 (mob) anita.robole@medisin.uio.no Administrasjon, Ledelse
Sandberg, Anita Seniorrådgiver +47 90614459 (mob) anita.sandberg@admin.uio.no Strategi, Ledelse, Organisasjonsutvikling
Skedsmo, Guri Førsteamanuensis +47 22857622 guri.skedsmo@ils.uio.no Styring av skolen, evaluering, ledelse
Skogen, John Direktør +47 90912252 (mob) john.skogen@admin.uio.no Ledelse, Eiendomsutvikling
Skonnord, Anne-Gry Seksjonsleiar +47-22856980 +47-95177689 (mob) a.g.skonnord@ub.uio.no Bibliotek, Publikumsarbeid, Publikumstjenester, Ledelse
Skramstad, Tone Kontorsjef +47 22858646 +47 93092281 (mob) tone.skramstad@fys.uio.no Ledelse, Administrasjon, Nettredaktør
Snickare, Lotta Karin Forsker +47 948 53 365 l.k.snickare@stk.uio.no Kjønn, Kjønnsforskning, Organisasjon, Ledelse, Bedriftsøkonom, Maskulinitet, Demokrati, Likestilling, Forskningsformidling
Sogner, Ingrid Seksjonssjef +47 22854465 +47 90663386 (mob) ingrid.sogner@admin.uio.no Ledelse, Forskerutdanning, Forskningsetikk, Forskningsinfrastruktur, Ekstern finansiering, Åpen forskning, Innovasjon, Juridisk rådgivning, Kontrakter
Solem, Frank Seksjonssjef +47 22852756 +47 45003727 (mob) frank.solem@usit.uio.no Apache, PHP, Resin, Jboss, MySql, www-drift, ledelse
Stene, Kristin Fossum Seksjonsleder +47 22855548 +47 92433392 (mob) k.f.stene@admin.uio.no Ledelse, Strategi, Internasjonalt samarbeid
Stokke, Knut Tore Kontorsjef +47 22850509 +47 91702320 (mob) k.t.stokke@medisin.uio.no Ledelse, Strategi, Adminstrativ ledelse, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring, Økonomistyring
Storaas, Torborg Fungerende stabsdirektør +47 408 73 066 torborg.storaas@admin.uio.no Ledelse, HR, Ansettelser, Økonomistyring, Innkjøp, Kommunikasjon
Talleraas, Marie Johanne Avdelingsleder +47 22858217 m.j.talleraas@sosgeo.uio.no Infosenter, Ledelse, Studieinformasjon, Studiestart, Læringsmiljø
Teigland Helgesen, Linda Administrasjonssjef +47 922 15 890 (mob) l.t.helgesen@medisin.uio.no Ledelse, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring, HMS, Administrativ ledelse
Tennøe, Liv Dalen Seksjonssjef +47 48247191 (mob) l.d.tennoe@admin.uio.no Strategi, Kommunikasjon, Ledelse
Thorstensen, Arvid Seksjonssjef +47 41567417 (mob) arvid.thorstensen@admin.uio.no Ledelse, Vedlikeholdsplaner, Tilstandsvurdering, Bygningsteknikk
Thrap-Meyer, Tone E. Avdelingsleder +47 22844420 +47 92812091 (mob) t.e.thrap-meyer@admin.uio.no Ledelse, Budsentralen
Tiplic, Dijana Professor +47 22854318 dijana.tiplic@ils.uio.no Utdanningsledelse, Læring, Organisasjonsteori, Ledelse
Tveitan, Ragnhild Sverdrup Prosjektleder +47-22841027 +47-91132645 (mob) r.s.tveitan@admin.uio.no Ledelse, Lønn, Regelverk
Valentinsen, Kristin S Avdelingsleder +47 22844817 +47 95999178 (mob) k.s.valentinsen@admin.uio.no Renhold, Ledelse, Renholdsoperatør
Vartdal, Frode Dekan +47-22845322 +47-99700152 (mob) frode.vartdal@medisin.uio.no Ledelse, Multippel sklerose, Immunologi, Sentralnervesystemet, Transplantasjonsimmunologi, Autoimmunitet
Vivekananthan, Vivetharan Avdelingsleder +47 92891063 (mob) vivetharan.vivekananthan@admin.uio.no Renhold, Ledelse
Vold-Sarnes, Bjørnar Leder +47-22856302 +47-90851931 (mob) bjornar.vold-sarnes@admin.uio.no Ledelse, Rådgivning
Wedervang, Jon Ingvar Senioringeniør +47 22851251 +4792020160 (mob) j.i.wedervang@medisin.uio.no IT-tjenester, IT-støtte til forskning, Ledelse, Personalledelse, Budsjettering, Anskaffelser, HMS