Nettsider med emneord «landskap»

Gravemaskin i indisk landskap
Publisert 30. nov. 2020 12:19

Rask økonomisk vekst driver opp etterspørsel etter landareal i India. Ny forskning viser hvilke virkemidler indiske myndigheter tar i bruk for å overføre jord fra bønder til kapitalsterke investorer.

Flyfoto av hjullaster på søppelplass
Publisert 15. mai 2020 09:58

Et nettverk for forskere som ønsker å fordype seg i spørsmål knytta til ressurspolitikk.

Publisert 14. jan. 2020 13:51