Nettsider med emneord «instituttstyrevalg»

Publisert 4. sep. 2019 11:20

Dette er din mulighet til å påvirke det som skjer på din arbeidsplassen vår.  Instituttstyret er instituttets øverste organ og fatter beslutninger vedrørende strategi- og planarbeid, budsjett, samt i tilsettingssaker.

Publisert 29. apr. 2019 15:09

Høsten 2019 skal det velges nytt instituttstyre for perioden 2020 - 2023. Valg avholdes i oktober/november. Mer informasjon om prosessen kommer.