Nettsider med emneord «instituttstyrevalg»

Publisert 22. okt. 2019 15:21

ISS will hold elections to the Department Board in the fall of 2019. E-voting will take place 18 -22 November. 

Publisert 15. okt. 2019 12:40

Høsten 2019 skal det velges nytt instituttstyre for perioden 2020 - 2023. E-valg avholdes 18.-22. november 2019. 

Publisert 4. sep. 2019 11:20

Dette er din mulighet til å påvirke det som skjer på din arbeidsplassen vår.  Instituttstyret er instituttets øverste organ og fatter beslutninger vedrørende strategi- og planarbeid, budsjett, samt i tilsettingssaker.