Nettsider med emneord «industri»

Portrett Lena Gross
Publisert 19. sep. 2019 11:01

Master Lena Gross ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Magnifying Inequalities: Tales of land, labour, belonging and refusal in the context of the oil sands industry in Northern Alberta.