Personer med emneord «forskerutdanning»

Navn Telefon E-post Emneord
Aarnes, Louise Kristine Rådgiver +47 22845303 l.k.aarnes@medisin.uio.no Forskerutdanning, Ph.d., Emner, Forskningsadministrasjon, Nettpublisering
Andersen, Kari Seniorkonsulent +47 228 58468 kari.andersen@ikos.uio.no Forskerutdanning, Cristin (forskningspublikasjoner), Forskningsadministrasjon
Andresen, Rasmus Gelting Seksjonssjef +47 22858313 93838634 r.g.andresen@hf.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Forskningsstøtte, Prosjektledelse, Strategi
Andronova, Natalia Seniorrådgiver +47 22845337 natalia.andronova@odont.uio.no forskerutdanning, ph.d., forskningsadministrasjon, cristin, personvern
Ausland, Ina Marie Rådgiver +47 22850313 i.m.ausland@teologi.uio.no Ph.d., Forskerutdanning, Forskerskoler, Forskningsadministrasjon
Bellizia, Ida Louise Rudi Rådgiver +47 22858016 +47 99714255 i.l.r.bellizia@sv.uio.no Forskerutdanning, ph.d.-administrasjon
Birkelund, Anniken Rotstigen Rådgiver +47 22840262 a.r.birkelund@mn.uio.no Forskerutdanning, Ph.d.
Bremer, Merethe Seniorrådgiver +47 22856353 +47 95209393 (mob) merethe.bremer@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Ph.d., Regelverk, Kvalitetssystem, Rapportering, Statistikk
Buverud, Anna Olavsdotter Kolberg Seniorrådgiver +47 22858437 a.o.k.buverud@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Internasjonalt samarbeid, Forskerutdanning, Forskermobilitet, Fellesgrader, Lederutvikling, Karrierestøtte, Akademisk Dugnad
Corell, Mari Seniorrådgiver +47 22856360 +47 98472085 (mob) mari.corell@medisin.uio.no Forskerutdanning, Ph.d.
Forsudd, Britt-Marie Agneta Seniorkonsulent +47 22856953 b.m.a.forsudd@iln.uio.no Forskerutdanning, PhD, Internasjonalisering, Studentutveksling
Frammarsvik, Stian Rådgiver +47 22844704 stian.frammarsvik@medisin.uio.no Ph.d., Forskerutdanning
Gouin, Clayton David Rådgiver c.d.gouin@uv.uio.no IDEA, Digitale læringsverktøy, digital kompetanse, Pedagogikk, presentasjonsdesign, Høyere utdanning, Forskning, Forskerutdanning
Hovde, Ingebjørg Seniorrådgiver +47 22856172 ingebjorg.hovde@sv.uio.no ph.d.-administrasjon, Forskerutdanning
Innes, Anne Gunhild Rådgiver +47 22855869 a.g.innes@geo.uio.no PhD, FS, Parat, ePhorte, Eksamen, Studieadministrasjon, Forskerutdanning, Epay
Kristiansen, Åse-Marit Seniorrådgiver +47 416 12 054 a.m.kristiansen@admin.uio.no Forskerutdanning, Karrierestøtte, Forskningsadministrasjon, Forskningsetikk, ph.d.
Kåsamoen, Eli Kristiansen Seniorrådgiver +47 22857879 91 37 37 85 e.k.kasamoen@ils.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Cristin, Forskerutdanning, Ressursforvaltning
Lazarou, Ioanna Konsulent +47-22845040 (09.00–10.30) forskerutdanning@medisin.uio.no Ph.d., Forskerutdanning
Liendo, Anna Maria Førstekonsulent +47 22845881 a.m.liendo@medisin.uio.no Ph.d., Forskningsadministrasjon, Administrasjon, Forskerutdanning, Prøveforelesning, Disputas, doktorgradsprogrammet
Martinez, Jean-Raphael Seniorrådgiver +47 22856275 j.r.martinez@mn.uio.no Forskerutdanning
Møller, Michael Terje Nørregaard Seniorrådgiver +47 22845310 +47 90992999 (mob) +47 90992999 m.t.n.moller@medisin.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Cristin, analyse, Rapportering, Utvalget for legers videre- og etterutdanning, Nasjonalt publiseringsråd for medisin, kjernefasiliteter, forskningsinfrastruktur, Forskerstøtte MED, Verneombud MED, Ekstern finansiering EU
Mørch, Anders Professor +47 22840713 +47-48021736 anders.morch@iped.uio.no Pedagogikk, IKT og læring, Arbeidslivslæring, Læring gjennom design, Samarbeidslæring, Programmering i skolen, Læringsanalyse, Forskerutdanning
Nielsen, Sandra Rebekka Rådgiver +47 22856433 92099258 s.r.nielsen@ils.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning
Pollen, Birgitte Grydeland Avdelingsleder 228550019 b.g.pollen@ils.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, Ekstern finansiering, Forskerutdanning, Kommunikasjon, Prosjektledelse, internasjonalisering
Reiersen, Oliver Førstekonsulent +47 22841923 oliver.reiersen@iakh.uio.no Forskerskole, Disputas, Forskerutdanning, Prosjekter
Saba, Morsal Seniorkonsulent +47 22856511 morsal.saba@astro.uio.no Opptak, Forskerutdanning, Studieadministrasjon, Studieveiledning, EPN, Kontrakter, Studiekvalitet
Saddique, Silje Asheim Rådgiver +47 41365918 (mob) s.a.saddique@medisin.uio.no Administrasjon, Forskerutdanning, Ph.d., Avhandlinger, Prøveforelesning, Disputas
Sogner, Ingrid Avdelingsdirektør +47 22854465 +47 90663386 (mob) ingrid.sogner@admin.uio.no Ledelse, Forskerutdanning, Forskningsetikk, Forskningsinfrastruktur, Ekstern finansiering, Åpen forskning, Innovasjon, Juridisk rådgivning, Kontrakter
Storeng, Bjørnar Ones Rådgiver b.o.storeng@medisin.uio.no Forskerutdanning, Ph.d., Emner, Forskningsadministrasjon
Stølan, Linn Kristin Seksjonssjef +47 22858056 +47 40605005 l.k.stolan@uv.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskerutdanning, Ekstern finansiering, Kommunikasjon
Sundnes, Jonny Roar Seniorrådgiver +47 22857198 j.r.sundnes@admin.uio.no Regelverk, Kvalitetssystem, Studieplaner, Fellesgrader, Strategi, Forskerutdanning
Ulfsnes, Kari-Anne Seniorrådgiver +47 22840735 +47 92232053 (mob) k.a.ulfsnes@iped.uio.no Forskningsadministrasjon, Prosjektsøknader, EU, Forskerutdanning, Forskningsformidling
Utkina, Natalia Seniorrådgiver +47 22856341 natalia.utkina@mn.uio.no Forskerutdanning, Ph.d., Regelverk, Rapportering, Statistikk
Varga, Katalin Rådgiver +47 22856645 katalin.varga@sosgeo.uio.no Forskerutdanning, ph.d.-administrasjon, Osloforskning
Øvsthus, Synneve Anita Seniorrådgiver +47 22845304 + 47 46 54 33 59 s.a.ovsthus@medisin.uio.no Forskerutdanning, Ph.d., Emner, Forskningsadministrasjon