Personer med emneord «filosofi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aasen, Solveig Forsker +47 22855726 solveig.aasen@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Estetikk, Metafysikk
Allott, Nicholas Elwyn Førstelektor +47 22841674 n.e.allott@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk
Antonsen, Roger Førsteamanuensis +47 22852482 rantonse@ifi.uio.no Logikk, Bevisteori, Automatisk resonnering, Bevissøk, Modallogikk, Førsteordens logikk, Kompleksitetsteori, Automater, Cellulære automater, Generativ kunst, Algoritmer, Algoritmisk kunst, Matematisk kunst, Netlogo, Processing, Filosofi, Matematikkfilosofi, Formidling, Vitenskapsformidling
Ariansen, Per Førstelektor - Filosofi (emeritus) per.ariansen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Miljøfilosofi
Asheim, Olav olav.asheim@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi
Baard, Patrik Postdoktor patrik.baard@ifikk.uio.no Etikk, Anvendt etikk, Politisk filosofi, Miljøfilosofi, Miljøetikk, Filosofi
Bostad, Inga Professor +47 22842035 +47 93085191 (mob) inga.bostad@iped.uio.no Filosofi, Danning, Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Den nordiske utdanningsmodellenEx.phil., Språkfilosofi, Skeptisisme, Anvendt filosofi, Anderledeshet, Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori
Bozin, Dragana Førsteamanuensis - Filosofi 22854903 dragana.bozin@ifikk.uio.no Filosofi
Brændvik, Geir Parelius Universitetslektor - Filosofi 22857540 90528906 (mob) geir.brandvik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Cappelen, Herman Wright Professor +47 22856947 h.w.cappelen@csmn.uio.no Filosofi
Crosilla, Laura Forsker laura.crosilla@ifikk.uio.no Filosofi
Crowther, Karen karen.crowther@ifikk.uio.no Filosofi
Dimas, Panos Professor - Filosofi 22857918 dimas@ifikk.uio.no Filosofi
Emilsson, Eyjólfur Kjalar Professor +47 22856959 e.k.emilsson@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Falkum, Ingrid Lossius Førsteamanuensis +47 22844838 +4791307237 (mob) i.l.falkum@ifikk.uio.no Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk, Kommunikasjon, Språkfilosofi, Utviklingspsykologi
Fricke, Christel Professor +47 22844140 christel.fricke@csmn.uio.no Filosofi
Fritz, Peter Professor peter.fritz@ifikk.uio.no Filosofi, Filosofisk logikk, Metafysikk, Språkfilosofi
Fus, Mirela Stipendiat +47 22844839 mirela.fus@ifikk.uio.no Filosofi
Føllesdal, Andreas Professor andreas.follesdal@jus.uio.no Menneskerettigheter, Filosofi, Rettsteori, Demokrati, Legitimitet, Rettferdighet, EU, Internasjonale relasjoner, Globalisering, Næringslivsetikk
Føllesdal, Dagfinn Professor emeritus d.k.follesdal@ifikk.uio.no Filosofi
Gjelsvik, Olav Professor +47 22856976 olav.gjelsvik@ifikk.uio.no Filosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Språkfilosofi, Handlingsfilosofi, Bevissthetsfilosofi, Vitenskapsfilosofi
Gomez Baggethun, Cristina Aspirant +47 22845994 c.g.baggethun@ibsen.uio.no Ibsen, drama og teater, nordisk litteratur, oversettelse, filosofi
Hannay, Robert Alastair r.a.hannay@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Erkjennelsesteori, Etikk og Moral
Hansen, Carsten Martin Professor +47 22856960 c.m.hansen@csmn.uio.no Filosofi
Hoffart, Amund Rake Forsker +47 22858907 a.r.hoffart@stk.uio.no Feministisk teori, Filosofi, Kritikk, Terminologi, Vitenskapsteori
Johansen, Kjell Eyvind +47 22855724 k.e.johansen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Johansen, Thomas Kjeller Professor 40595738 (mob) t.k.johansen@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken
Kippersund, Max Johannes Stipendiat m.j.kippersund@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Metafysikk
Linnebo, Øystein Professor +47 22856961 +47 46660036 (mob) oystein.linnebo@ifikk.uio.no Filosofi, Logikk, Metafysikk, Språkfilosofi, Frege
Long, Madeleine Rebecca Anne Postdoktor m.r.a.long@ifikk.uio.no Filosofi
Madsen, Kjell Førstelektor - Filosofi (emeritus) 22855725 kjell.madsen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Maliks, Reidar Kiljan Professor +47 22858002 r.k.maliks@ifikk.uio.no Filosofi
Mancilla, Alejandra Professor +47 22841677 +47 92816049 alejandra.mancilla@ifikk.uio.no Filosofi, Politisk filosofi, Etikk og moralfilosofi, Idehistorie, Miljøetikk, miljøhumaniora
Mjelva, Jørn Kløvfjell Stipendiat 95047723 j.k.mjelva@ifikk.uio.no Filosofi, Vitenskapsfilosofi, Fysikkens filosofi
Myklebust, Ragnar Braastad Førstelektor - Filosofi (emeritus) 22857545 r.b.myklebust@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Oftedal, Gry Førstelektor +47 22841062 gry.oftedal@ifikk.uio.no Filosofi, Vitenskapsfilosofi, Biologiens filosofi, Bioethics
Pedersen, Henrik Keyser Førstebibliotekar +47 22856905 h.k.pedersen@ub.uio.no Bibliotek, Tysk, Nederlandsk, Filosofi, Idéhistorie, EndNote, Bibliografisk arbeid
Pepp, Jessica Alden Forsker j.a.pepp@ifikk.uio.no Filosofi
Pettersen, Tove Professor +47 22855849 tove.pettersen@stk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk og moral, Omsorgsetikk, Feministisk filosofi, Simone de Beauvoir, Filosofihistorie
Pollock, Joey Researcher joanna.pollock@ifikk.uio.no Filosofi
Preus, Inger Julie Nygaard Universitetslektor - Filosofi (emeritus) i.j.n.preus@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk, Feministisk filosofi, Makt og avmakt, Religionsfilosofi, Tidsfilosofi
Rabbås, Øyvind Professor - Filosofi 22844449 oyvind.rabbas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Filosofihistorie, Antikken, Etikk og moral
Ramberg, Bjørn Torgrim Professor +47 22841673 b.t.ramberg@csmn.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Språkfilosofi, Rasjonalitet, Normativitet
Remme, Jon Henrik Ziegler Førsteamanuensis 22 85 91 08 91155660 j.h.remme@sai.uio.no Ritualer, Religion og ritualer, Kristendom, Sør og Sørøstasia, Filippinene, Slektskap, Sosial organisasjon, filosofi, Tabuer, Personhood, Symboler, Domestisering
Ribeiro Mota, Hugo Stipendiat +47 458 47 052 h.r.mota@ifikk.uio.no Filosofi, Epistemologi, Språkfilosofi, Uenighet, Wittgenstein
Rodriguez Ronderos, Camilo Postdoktor c.r.ronderos@ifikk.uio.no Filosofi
Roll-Hansen, Nils Professor emeritus +47 47231938 (mob) nils.roll-hansen@ifikk.uio.no Filosofi, Vitenskaphistorie og -filosofi
Rubio Fernandez, Paula Forsker +47 22841662 p.r.fernandez@ifikk.uio.no Filosofi
Sandvik, Håkon Universitetslektor - Filosofi (emeritus) 22857546 hakon.sandvik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Saugstad, Jens Professor i filosofi 22856978 90608040 jens.saugstad@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk, Deontologi, Anvendt etikk, Kant, Epistemologi, Bevissthetsfilosofi, Wittgenstein, Politisk filosofi
Seim, Maria Førstelektor 47623812 maria.seim@ifikk.uio.no Filosofi
Serck-Hanssen, Camilla Professor +47 22844452 camilla.serck-hanssen@cas.oslo.no Filosofi, Kant, Krigsetikk, Filosofihistorie 1600-1800
Shah, Feroz Mehmood Førstelektor +47 22859150 f.m.shah@ifikk.uio.no Filosofi, Kant, Etikk og moralfilosofi, Fenomenologi, Politisk filosofi, Filosofihistorie
Sletnes, Kari Universitetslektor kari.sletnes@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi, Idéhistorie, Etikk, Skriving
Smajdor, Anna Professor +47 22857546 anna.smajdor@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk, Bioetikk
Sterken, Rachel Forsker rachel.sterken@ifikk.uio.no Filosofi
Strand, Anders Førsteamanuensis II, vitenskapsfilosofi Filosofi, vitenskapsfilosofi, etikk, metafysikk
Strand, Arne arne.strand@ifikk.uio.no Filosofi, Exphil.
Strandberg, Caj Sixten Professor +47 22844833 +47 93051886 c.s.strandberg@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Normativitet, Rasjonalitet, Estetikk, moral
Tollefsen, Torstein Theodor Professor +47 22857548 t.t.tollefsen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Torsen, Ingvild Førsteamanuensis +47 22857850 ingvild.torsen@ifikk.uio.no Filosofi, Kontinental filosofi, Estetikk, Fenomenologi, Feministisk filosofi
Trivigno, Franco Professor +47 22844443 +47-22844443 franco.trivigno@ifikk.uio.no Filosofi, Antikken, Etikk og moral
Vetlesen, Arne Johan Professor +47 22857754 95803618 a.j.vetlesen@ifikk.uio.no Filosofi, Etikk og moralfilosofi, Anvendt etikk, Sosialfilosofi, Politisk filosofi, Rettsfilosofi, Miljøetikk, Miljøfilosofi, Kontinentalfilosofi, Erkjennelsesteori, Metafysikk, Kosmologi
Watzl, Sebastian Førsteamanuensis +47 22841672 sebastian.watzl@ifikk.uio.no Filosofi
Wilson, Keith A. Postdoktor keith.wilson@ifikk.uio.no Filosofi, Bevissthetsfilosofi, Perception, Representasjon, Epistemologi, Metafysikk
Øijord, Aksel aksel.oijord@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.