Personer med emneord «elektronikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Authen, Bjarne +47 22851492 +47 99706139 (mob) bjarne.authen@medisin.uio.no Innkjøp, Elektronikk, Innkjøper, Brannvern, Service, EAGLE
Balk, Helge Førsteamanuensis +47 22856489 +47 97772401 (mob) 97772401 helge.balk@fys.uio.no Elektronikk, bildeanalyse, Hydroakustikk, Programmering
Bekkeng, Jan Kenneth Førsteamanuensis j.k.bekkeng@fys.uio.no Elektronikk, måleteknikk, instrumentering, Romfysikk
Foroughinejad, Behzad Senioringeniør +47 22857378 behzad.foroughinejad@kjemi.uio.no Elektronikk, Service, Instrumentering og utvikling, Lokal Hovedverneombud
Grønås, Terje Senioringeniør +47 22854463 terje.gronas@kjemi.uio.no Elektronikk, LabVIEW og Instrumentering
Hafting, Yngve Universitetslektor +47 22841691 +47 41120878 (mob) yngveha@ifi.uio.no Mekatronikk, 3D-printing, Elektronikk, HDL, FPGA, VHDL, Programråd
Häfliger, Philipp Dominik Professor +47 22840118 hafliger@ifi.uio.no elektronikk, mikroelektronikk, nanoelektronikk, Livsvitenskap, integrerte kretser, nevromorfe systemer, bildesensorer, maskinlæring, mikroimplantater
Kjølerbakken, Kai Morgan Forsker +4 799637764 kaimk@fys.uio.no instrumentering, Romfysikk, Elektronikk, måleteknikk
Kyrvestad, Olav Stanly Senioringeniør +47 22852412 +47 93401045 (mob) olavky@ifi.uio.no Innkjøp, HMS, Elektronikk, Nanoelektronikk og robotikk, CAD, IT-støtte til utdanning, IT-støtte til forskning
Langrekken, Bjørn Overingeniør +47 22845853 +47 94252544 (mob) bjorn.langrekken@ibv.uio.no Svakstrøm, Prototyper, Instrumentservice, Mekanikk, Finmekanikk, Sentralverkstedet, Mikroskopservice, Elektromekanikk, Optikk, Instrumentmaker, Elektronikk
Lindem, Torfinn Professor emeritus +47 22856535 torfinn.lindem@fys.uio.no romteknologi, instrumentering, hydroakustikk, Elektronikk, sonarsystemer
Ramirez De La Torre, Reyna Guadalupe Stipendiat reynar@math.uio.no Fluiddynamikk, sport, Mekanikk, Elektronikk
Strøm, Halvor Senioringeniør +47 22856440 halvor.strom@fys.uio.no Elektronikk, CAD, Innkjøp
Søyseth, Vegard Overingeniør +47 22841642 +47 99458480 (mob) vegardds@ifi.uio.no 3D-printing, CAD, Innkjøp, Elektronikk, Varaverneombud lab
Tambs-Lyche, Truls Senioringeniør +47 22851442 +4799238726 (mob) 99238726 truls.tambs-lyche@medisin.uio.no Elektronikk, Service, Instrumentering
Thorsen, Tom Senioringeniør +47 22855467 tom.thorsen@kjemi.uio.no Elektronikk, Instrumentering og måleteknikk
Wikne, Jon Senioringeniør +47-22856153 +47-92285776 (mob) wikne@fys.uio.no Elektronikk, IT-støtte til forskning, Måle- og kontrollsystemer, ALICE, Syklotronlaboratoriet