Nettsider med emneord «educational policy»

Publisert 9. nov. 2010 10:52

Denne artikkelen ser på utviklingstrekk i høyere utdanningsinstitusjoner, med spesielt blikk på europeisering.

This paper discusses the internal and external dynamics of higher education institutions, with particular focus on Europeanization.

ARENA Working Paper 01/2006 (pdf)

Åse Gornitzka & Johan P. Olsen