Nettsider med emneord «container ships»

Image may contain: Vehicle, Tire, Wheel, Boat, Naval architecture.
Publisert 22. juni 2021 12:52

Container ships are getting ever bigger. Social anthropologists show in a new article that such growth is not financially, ecologically or socially sustainable.

Bildet kan inneholde: kjøretøy, dekk, hjul, båt, sjøarkitektur.
Publisert 8. juni 2021 09:12

Containerskipene blir stadig større. I en ny artikkel viser sosialantropologer at veksten ikke er bærekraftig, verken økonomisk, økologisk eller sosialt.