Nettsider med emneord «arbeid»

Publisert 6. apr. 2021 13:48
Publisert 18. jan. 2021 09:42
Publisert 6. feb. 2017 14:32
Publisert 23. sep. 2010 10:12

Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet

Anne Lise Ellingsæter

Det overordnede spørsmålet i denne boken er: I hvilken grad, og på hvilke måter forandrer den fremvoksende postindustrielle økonomien lønnsarbeidets tidsdimensjoner? Og hvordan påvirker det befolkningens livsløp, hverdagsliv og velferd?