Personer med emneord «Vitenskaps- og teknologistudier»

Navn Telefon E-post Emneord
Asdal, Kristin Professor +47 22841614 kristin.asdal@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Naturens politikk, Klimaendringer, Aktør-Nettverksteori, Ekspertise, Forskningspolitikk, Kunnskapsøkonomi, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Vitenskap og politikk
Bauer, Susanne Professor +47 22841616 susanne.bauer@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Algoritmer, Helse
Delgado Aleman, Ana Maria Førsteamanuensis +47 22855850 a.m.d.aleman@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Ebeltoft, Nini Førstebibliotekar +47 22856247 nini.ebeltoft@ub.uio.no Forskningsbibliotek, Vitenskaps- og teknologistudier, Aktør-nettverksteori, Nettbaserte utdanningsprogrammer, Systematiske kunnskapsoversikter, Utdanningsledelse, Lesson Study, Menneskerettighetsundervisning
Hobæk, Bård bard.hobak@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Huse, Tone Førsteamanuensis +47 22855264 tone.huse@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Morsman, Silje Rebecca s.r.morsman@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier
Reinertsen, Hilde Forsker +47 22841652 hilde.reinertsen@tik.uio.no Bioøkonomi, Fiskeoppdrett, Forskningspolitikk, Bistand, Evaluering, Energi, Kunnskapsoverføring, Historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Dokumentanalyse
Ryggvik, Helge Forsker +47 22841629 helge.ryggvik@tik.uio.no Helse Miljø og Sikkerhet, Kunnskapsøkonomi, Risiko, Energipolitikk, Økonomisk historie, Vitenskaps- og teknologistudier, Kunnskapsoverføring
Tresselt, Hanne Castberg Stipendiat h.c.tresselt@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier