Nettsider med emneord «Velferdsstat»

Publisert 1. okt. 2010 10:30
Publisert 20. juni 2018 12:01

Hvor mye koster egentlig internasjonal migrasjon, og tåler vår velferdsstat disse utgiftene? Svaret på økt innvandring er økt satsing på utdanning og sysselsetting, mener forsker.

Publisert 1. okt. 2010 09:35
Publisert 26. sep. 2014 14:15

Sofie Tanum og Anne Krogstad har bidratt med en artikkel i siste nummer av Sosiologisk tidsskrift (22(3):249-275). Med utgangspunkt i dybdeintervjuer med norske arbeidsledige, analyseres narrativer om livet uten arbeid, om årsaker, arbeidsledige selv og arbeidets verdi.

For mer info og fulltekst (for abonnenter) se idunn.no

Publisert 28. mai 2013 10:49
Publisert 22. feb. 2019 17:09
Publisert 5. feb. 2021 13:14
Publisert 3. okt. 2010 19:09
Publisert 4. okt. 2010 09:04
Publisert 15. jan. 2020 14:30
Publisert 21. sep. 2010 13:22
Publisert 4. okt. 2010 09:12
Publisert 4. mai 2015 10:39