Nettsider med emneord «Utjevningsmandater»

Publisert 6. aug. 2015 10:39

Valgordningen er et sentralt element i det representative demokratiet.

Beslutningen om hvilken valgordning vi skal ha er en viktig del av den demokratiske prosessen, og den utgjør en viktig rammebetingelse for individuell velgeratferd og for konkurransen mellom partiene.