Nettsider med emneord «Ulikhet»

Publisert 22. feb. 2019 17:09
Publisert 11. jan. 2019 15:40
Publisert 19. jan. 2018 12:57
Publisert 29. mars 2017 13:47

Har det noe å si om du er yngst eller eldst i søskenflokken? Martin Isungset, Mats Lillehagen  og Elisabeth Ugreninov utforsker sammenhengen mellom fødselsrekkefølgeeffekter og foreldres landbakgrunn.

Publisert 23. juli 2015 10:00
Publisert 17. sep. 2014 10:40
Publisert 21. sep. 2010 13:23