Nettsider med emneord «Tilpasning»

Publisert 18. nov. 2016 16:05

AdaptationCONNECTS: Combining Old and New kNowledge to Enable Conscious Transformation to Sustainability

 

Et overordnet mål for AdaptationCONNECTS er å få ny forståelse rundt hvorvidt og hvordan ulike typer omveltninger i samfunnet, transformasjoner, kan bidra til vellykket tilpasning til klimaendringene.

Les mer på våre engelske sider: AdaptationCONNECTS

Publisert 12. juni 2012 12:07

Boken "Klimatilpasning: Hva betyr det for meg?" er skrevet av en gruppe involvert i forskningsprosjektet PLAN - Klimatilpasning i Norge. PLAN er et stort tverrfaglig samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt som ser på hvordan tilpasning finner sted i Norge, og hvordan økonomiske, politiske, institusjonelle og kulturelle forhold påvirker muligheter og begrensinger for tilpasning.